Aalborg

Rapsbil.dk

AALBORG:Den stigende interesse for rapsolie som erstatning for diesel og andre olieprodukter førtefor tre-kvart år siden til dannelse af foreningen rapsbil.dk. Et væsentligt element i foreningens arbejde er information, herunder at gøre politikerne opmærksomme på de miljømæssige perspektiver ved planteolie, herunder afgifternes rolle for udviklingen. Desuden skal foreningen arbejde for, at der på planteolieområdet gennemføres uvildige undersøgelser og foretages forskning med henblik på dannelse af danske og udenlandske standarder. Et andet formål er at arbejde for decentral produktion og distribution af planteolie, så ejere af køretøjer beregnet til den slags ikke frå for langt til tanken.