Rapsolie-erfaringer hjælper Honduras

Erfaringer med bilkørsel på rapsolie i Nordjylland indgår nu i et projekt, der skal gøre det fattige, mellemamerikanske land Honduras mindre afhængig af kostbar, importeret brændstof.

Niels Brauer
Niels Ansø har i åre­vis ar­bej­det for øget brug af plan­te­olie i dan­ske bi­ler. Nu ud­vi­des ind­sat­sen til Honduras, hvor tid­li­ge­re to­baks­mar­ker el­lers lig­ger uop­dyr­ke­de hen. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li
EMNER 9. marts 2007 23:36

På marker, hvor der tidligere stod tobaksplanter, men som i dag ligger uopdyrkede hen, skal der ifølge det EU-støttede projekt dyrkes energiafgrøder. Fra dansk side deltager ingeniør Niels Ansø, der i årevis har arbejdet for at fremme bilkørsel på den CO2-neutrale rapsolie. I den forbindelse har han medvirket til at ombygge et stort antal dieselbiler til at kunne køre på planteolie. Den tekniske indsigt, det har givet, bliver nu anvendt i Honduras, hvor Niels Ansø har ansvaret for den del af projektet, der handler om at modificere dieselbiler, så de kan køre på uraffineret planteolie. Desuden er han involveret i udvindingen af olie, så den bliver af tilstrækkelig god kvalitet til, at bilerne kan køre på den. En anden del af projektet handler om raffinering af planteolie, så den kan bruges i motorer, der ikke er ombyggede. Marker ligger brak Andre delopgaver i projektet handler om teknikker til dyrkning og høst samt finansiering af projektet, herunder etablering af en økonomisk struktur. Set med danske øjne ligner det et miljøprojekt, men fra de lokale bønders synspunkt handler det om levebrød. - På grund af en negativ prisudvikling betaler tobaksdyrkningen sig ikke mere, så markerne ligger brak, forklarer Niels Ansø. At jorden nu er udset til olieproduktion, hænger sammen med Honduras’ store afhængighed af brændstof fra udlandet samt landets svage økonomi. I øjeblikket bruger landet 53 procent af sine eksportindtægter på import af fossilt brændstof. - Med en lokal produktion kan vi mindske den import, forklarer Niels Ansø. Udover værdien af selve olieproduktionen er der tænkt en særlig styrkelse af lokalområdets økonomi ind i projektet. Kunstig lokal valuta Det sker ved etablering af en kunstig, lokal valuta til betaling af olieproduktionen. - Dermed sikrer man, at bøndernes indtjening fortrinsvist bliver brugt på stedet til gavn for lokalsamfundet i stedet for på varer udefra, siger Niels Ansø. Den plante, der især er inde i billedet, er busken Jatropha, der som frugter har olieholdige nødder. - Det er en plante, som dyrket i tropiske egne vurderes at have et stort potentiale, siger Niels Ansø, der indtil for nylig var ansat i biogasselskabet Xergi. Han valgte imidlertid at skippe det faste job, fordi det hindrede ham i at deltage i projekter som det aktuelle i Honduras. Sideløbende med diverse projekter driver han firmaet Dajolka, der leverer udstyr til ombygning af dieselmotorer til rapsoliedrift. niels.brauer@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...