Rapsoliefolk i færd med at køre deres eget løb

Mens politikerne tøver, bygges stadig flere biler om til CO2-fri - og i ukendt omfang afgiftfri - rapsolie

AALBORG:Mens det politiske flertal lader usikkerheden om biobrændstoffer som rapsolie bestå, er en kreds af befolkningen i færd med at tage sagen i egen hånd. Bil efter bil bygges om til at kunne køre på rapsolie, og producenterne af anlæg til presning af rapsfrø har travlt med at dække den stigende efterspørgsel. Ejerne af disse biler skal af egen drift indsende 2,49 krone i energiafgift plus moms for hver liter rapsolie, de hælder på bilen, men i branchen lægger man ikke skjul på, at det næppe sker i forholdet en til en. NORDJYSKE har forsøgt at få Told & Skat og Skatteministeriet til at sætte tal på omfanget af indbetalinger, men det er endnu ikke fra officielt hold lykkedes at få et bud på omfanget af lovlig rapsoliekørsel. Interesse vokser Skønsmæssigt kan mere end 200 køretøjer i dag køre på rapsolie, og det antal er i hastig vækst. Ingeniør Niels Ansø, der gennem virksomheden Dajolka markedsfører og installerer tysk producerede ombygningskit, har indenfor få uger bygget seks dieselbiler om til rapsoliedrift og i den kommende weekend deltager han i et engagement på Aalborg Tekniske Skole, hvor 10-12 bilejere får hjælp til at gøre det selv. Den voksende interesse for den billige rapsolie kan også spores hos producenterne af de pressere, der forvandler rapsfrø til henholdsvis piller og olie. På et tidspunkt i sensommeren opstod der således for første gang leveringstid hos nordjyske fabrikanter som BT Maskinfabrik og Hybren Aps. - Vi har haft djævelsk travlt. Først troede jeg, der var tale om et boom i forbindelse med rapshøsten, men det er blevet ved, siger Brian Thomsen fra førstnævnte. Den store efterspørgsel har fået ham til at investere i nyt produktionsudstyr samt ansætte en mand ekstra. Salg gik amok - Olieprisens himmelflugt fik det til at gå helt amok, og det kneb en af vores underleverandører at følge med. Nu er vi med igen, men på et højt niveau, siger medejer af Hybren Thomas Nørgaard. Som i lyset af den høje oliepris godt kan forstå interessen for rapsolie samt de piller, der følger med, og som kan erstatte træpiller i et stokerfyr. - Har man et stort hus med et tilsvarende stort varmeforbrug samt to dieselbiler er der mange tusinde kroner at spare, siger Thomas Nørgaard, som erkender, at ikke alle indbetaler energiafgift i det omfang, de skal. Ubegribelig afgift Rapsolie er som andre drivmidler til transportsektoren pålagt en energiafgift på 2,49 kronerpr. liter. - Jeg kan godt forstå, at folk finder det urimeligt at skulle betale energiafgift på vedvarende energi. Energiafgiften har jo netop til formål at mindske forbruget af fossile brændstoffer - og det må jo siges at ske, når man hælder rapsolie på tanken, siger Thomas Nørgaard. I den forbindelse peger han på, at forståelsen ikke bliver større af, at rapsolie, der hældes på fyret, ikke er pålagt energiafgift. - Det gælder mærkeligt nok kun i transportsektoren, siger Thomas Nørgaard, der ikke forstår, at politikerne fortsat lader sagen flyde i stedet for at lade de mest initiativrige tage sagen i egen hånd. At det sidste sker, forstår han til gengæld godt, for uden afgift er hjemmeproduceret olie uden for enhver konkurrence. - Siger vi som udgangspunkt, at rapspillerne erstatter træpiller til halvanden krone kiloet, står rapsolien producenten i et tilsvarende beløb, altså halvanden krone, siger han. Halvanden krone Baggrunden for det regnestykke er en pris for rapsfrø på halvanden krone kiloet. Af tre kilo frø bliver der to kilo piller og et kilo olie. - Sådan et regnestykke kan selvfølgelig laves på mange måder, for eksempel med en højere pris for olien og en lavere for pillerne. Men uanset hvor man lægger vægten, er der økonomisk fornuft i sagen, siger fabrikanten, der udover landmænd tæller en del håndværksmestre blandt sine kunder. Med en rapspresse har de både billig opvarmning af værkstedet og brændstof til køretøjerne. - Hvis politikerne ønsker kontrol med situationen må de nedsætte afgiften, siger Thomas Nørgaard, der påpeger, at det ikke nødvendigvis vil koste staten et stort indtægtstab. - Og da slet ikke i nærheden af de 250 millioner kroner, der bliver talt om. Staten vil kunne dække sig ind med en ubetydelig forhøjelse af afgiften på dieselolie. Og derved fremme noget af det, vi selv har skrevet under på.