Rapsolieproduktion i stalden

Med virksomheden Morsø Oliemølle fandt Herluf Skovbo og Vibeke Nørregaard anvendelse for tidligere landbrugsbygninger - uden at ødelægge gården som et eksempel på typisk dansk landbrugsarkitektur.

For 10 år siden skulle Herluf Skovbo, Vibeke Nørregaard og deres tilsammen fire børn have et sted at bo. Valget fald på et nedlagt landbrug ved Solbjerg på Mors. Dengang havde der ikke været drevet landbrug på stedet i en årrække. De nye ejere havde heller ingen planer om at blive landmænd. Men de fik dejlig god plads med de gamle staldbygninger, hvis støbte gulve med grebninger og fodergange til gengæld ikke kunne anvendes til ret meget andet end netop pulterkammer. På den anden side skulle der, bortset fra netop et nyt gulv, ikke voldsomt store ombygninger til, da parret i 2006 grundlagde virksomheden Morsø Oliemølle og startede deres produktion af rapsolie. Dermed har de gamle staldbygninger fundet en ny anvendelse, uden at der udvendigt er sket de store ændringer af de gamle staldbygninger i røde mursten, der på mange måder er et typisk eksempel på dansk landbrugsbyggeri i midten af 1900-tallet. Rundbuer bevaret En staldlænge, som nu bruges til oplagring af rapsfrøene, var dog så lavloftet, at det blev nødvendigt at forhøje bygningen med nogle ekstra skifter mursten. Men de gamle, rundbuede staldvinduer i bygningen skulle bevares. Det kostede noget tid og besvær, da murværket over vinduerne skulle genskabes, fortæller Herluf Skovbo. Da der skulle en ny port i gavlen, valgte de derimod at erstatte den gamle, rundbuede portåbning med en ny, firkantet - der passer til moderne, eldrevne porte af jalousitypen. - Der måtte vi give køb på principperne og lade fornuften eller økonomien råde, fortæller Herluf Skovbo. Den ene af de gamle staldlænger har også fået nyt pandepladetag i stål. Formentlig temmelig langt fra den oprindelige tagbelægning på denne del af gården, der daterer sig fra 1930'erne, men en forbedring i forhold til det ikke særlig prangende tag, som stalden tidligere havde. Andre dele af stalden har et eternittag i forskellige farver, som Herluf Skovbo og Vibeke Nørregaard ikke er stolte af. Ligesom de også erkender, at en rundbuehal ikke pynter. Stuehuset, der er fra 1940'erne, har parret til gengæld renoveret for et par år siden - med bl.a. en ny udestue i samme bygningsmæssige stil som den oprindelige rødstensbygning. Et godt eksempel Og alt i alt står gården som et godt eksempel på en typisk dansk landbrugsbygning, mener Peter Tom-Petersen, chefkonsulent i Dansk Bygningsarv, der forleden besøgte Herluf Skovbo og Vibeke Nørregaard i forbindelse med, at han på Landbocenter Thy i Silstrup fortalte om projekt Genanvend Gården.

Forsiden