Raser over naturgenopretning

Sommerhusejere utilfredse med gendannelse af klitsøer ved Blokhus Klitplantage

HUNETORP:Bestræbelserne for at gøre forholdene bedre for fugle og frøer betyder, at sommerhusejere på Hunetorp Klitvej risikerer at blive påført store udgifter, selv om de så sent som i 1995 betalte 1,2 mio. kr. for et nyt drænsystem. Det mener formanden for Grundejerforeningen Hunetorp Klitvej, Benny E. Sørensen, som er frustreret over et naturgenopretningsprojekt, som Hanherred Statsskovdistrikt står bag. Men både skovridder Hans Borglykke og kommuneingeniør Knud Nørgaard, Pandrup Kommune, mener, at grundejerne ikke har grund til bekymring. Sagen drejer sig om, at Hanherred Statsskovdistrikt midt i 90"erne besluttede at gendanne nogle klitsøer ved Blokhus Plantage. Vandet fra området blev ledt direkte ud i Vesterhavet ad en grøft, men statsskovdistriktet etablerede en dæmning tværs af grøften, således at vandstanden i området blev hævet. Det betød, at der igen kom vand i de gamle klitsøer, hvilket ifølge Hans Borglykke er til gavn for fugle og forskellige padder. Men Benny E. Sørensen mener altså ikke, at der ikke blev taget hensyn til sommerhusejerne. De betalte i 1995 1,2 mio.kr. for et drænsystem. Men i forbindelse med naturgenopretningen tænkte ingen tilsyneladende på forskellene i vandspejlet i området. Ifølge Benny E. Sørensen ligger vandspejlet i de naturgenoprettede søer højere end den pumpebrønd, som husejernes drænsystem munder ud i. Det betyder, at det oppumpede vand fra drænsystemet løber tilbage til drænsystemet, og selv om der pumpes og pumpes, kan det ikke holde grundvandsstanden langt nok nede, mener Benny E. Sørensen. Det har nu ført til, at sivedrænene i de lavest beliggende sommerhuse ikke fungerer tilfredsstillende, og at sommerhusene i perioder er ubrugelige, forklarer formanden. Han frygter også, at flere af husenes sivedræn med tiden stoppes til. På længere sigt kan det betyde udgifter til kloakering på mange tusinde kroner, mener grundejernes formand, som også peger på, at der er masser af våde områder inde i skoven, og så er det ikke nødvendigt at gendanne de små søer. Løsningen på problemet må være at fjerne opdæmningen, så vandet igen får fri passage, mener Benny E. Sørensen, som har skrevet til miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) for at få ham til at se på sagen. Ingen problemer Skovrider Hans Borglykke slår fast, at naturgenopretningen er foregået i fuld forståelse med Pandrup Kommune, og at konsekvenserne af at lave naturgenopretning er blevet overvejet nøje. Han ønsker ikke at udtale sig konkret om Benny Sørensens påstande, da der nu er tale om et sag, som er påklaget til miljøministeren. Hans Borglykke vil derimod gerne fortælle om intentionerne bag naturgenopretningen. Formålet var at genskabe de små klitsøer, som der ikke er mange tilbage af. - Det er en enestående naturtype, og det var et tab, da de forsvandt. Dyrelivet har stor glæde af søerne, blandt andet er de til gavn for fugle og padder, og det er tydeligt, når man går en tur derude, siger Hans Borglykke. Han mener, at generne begrænser sig til, at der kan komme en ikke altid behagelig lugt fra søerne, at der kan være flere myg i området, fordi der er fugtigt. Derudover laver padderne lyde, som nogen måske finder irriterende, konstaterer Hans Borglykke. Ifølge kommuneingeniør Knud Nørgaard har kommunen intet imod genetableringen af søerne, hvis bare projektet ikke påvirker hvor højt, grundvandet står, og det synes ikke at være tilfældet nu, konstaterer han. Ifølge Knud Nørgaard har naturgenopretningen ingen negativ indflydelse, når det gælder drænsystemet i området. De gener, som sommerhusejerne kan opleve, er, at det er lidt sværere at færdes i området til fods, fordi vandet kommer til at stå højere i de gamle søer, mener han og slår fast, at den enkelte sommerhusejers sivedræn ikke påvirkes af naturgenopretningsprojektet.