Raser over Socialdemokraterne

Udvalgsformand vil have S til selv at pege på krævet millionbesparelse

Ældreforhold 16. september 2002 08:00

HALS: Formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), er rasende poå Socialdemokraterne i Hals Kommune, efter at udvalget af S-lejren er blevet pålagt at finde en besparelse på en mio. kr. inden byrådets andenbehandling af budgettet 9. oktober. Sparekravet på en mio. kr. er indbygget i det kommunale budgetforslag, som Socialdemokraterne på onsdag bringer til førstebehandling i byrådet, og er Ane-Marie Viegh Jørgensen ked af at skulle spare, så er hun også vred over, at sparekravet nu er blevet sendt til politisk sagsbehandling i socialudvalget. - Det er en stiltiende aftale i byrådet, at vi ikke gør det på dén måde. Vi har i byrådet en gentleman-aftale, der går ud på, at det er byrådet, der i fællesskab sætter navn på, hvor besparelser i denne størrelsesorden skal findes, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen og fortsætter: - I en sag som den her må byrådet selv få blod på fingrene, for vi ved alle, at de lette metoder til besparelser er brugt. Det her kommer derfor til at gøre ondt, og jeg betragter faktisk den her fremgangsmåde som en uartighed. - Vi skal selvfølgelig lige som alle andre udvalg være med til at spare dér, hvor vi kan, men der skal være tale om fair play, for alle i byrådet ved, at de fleste af vores konti er lovbestemte. Derfor vil en besparelse på en mio. kr. give serviceforringelser, og dem må vi alle i byrådet være med til at pege på, tilføjer socialudvalgsformanden, der endvidere påpeger, at S-lejren har straffet udvalget endnu mere end med den nævnte ene million kroner. Tab på to mio. kr. Her noterer Ane-Marie Viegh Jørgensen sig således, at man i S har valgt at føje et beløb på 984.000 kr. ind i den kommunale drift, selv om de egentlig var øremærket til ældreområdet. De 984.000 kr. udgør nemlig Hals Kommunes del af den ældrepakke, som regeringen har etableret for at afhjælpe udgiftspresset på ældreområdet på landsplan. - Ved at lade de penge indgå i driften, mister vi på ældreområdet reelt to mio. kr., og derfor ser det for os værre ud, end det måske umiddelbart var tilfældet, konstaterer Ane-Marie Viegh Jørgensen, der i øvrigt forud for sagsbehandlingen af sparekravet i socialudvalget befinder sig i en lidt mærkværdig situation. - Jeg er formand for et udvalg, der har et socialdemokratisk flertal. Derfor kunne Socialdemokraterne sådan set lige så godt have meldt ud på forhånd, hvad det er for nogle besparelser, de ønsker gennemført på vores område, siger udvalgsformanden, der samtidig er vred over den korte tidshorisont, som udvalget har fået med hensyn til den påkrævede millionbesparelse. - Vi har før oplevet, at vi skulle finde en besparelse i løbet af det kommende budgetår, men nu skal vi finde en mio. kr. mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det har vi aldrig prøvet før, konstaterer Ane-Marie Viegh Jørgensen. Strafafgift i vente Er Ane-Marie Viegh Jørgensen skuffet over, at de i S tørrer en ønsket millionbesparelse af på socialudvalget, så har hun også svært ved at se, hvorfor de i S vil have et sjældent stort anlægsbudget på hele 21,85 mio. kr. - når nu de samtidig kræver, at der spares en mio. kr. på det social område. - Selvfølgelig kan drift og anlæg ikke helt sammenlignes - men alligevel, tilføjer hun. - I Venstre er vi enige om, at den tid, der bruges direkte hos de ældre eller sammen med de ældre, ikke må røres. Ligeledes vil vi heller ikke røre ved den tid, der er direkte elevrelateret på skoleområdet. Dette vil endda kunne gøres uden skatteforhøjelser, hvilket vil kunne ses på det ændringsforslag, vi kommer med til andenbehandlingen af budgettet, fortsætter Ane-Marie Viegh Jørgensen, der slutteligt peger på, at S-lejrens foreslåede skattestigning på 0,4 procent efter al sandsynlighed vil føre til en strafafgift fra statens side på 2,2 mio. kr. - Det er penge, vi absolut intet får for. Det er at spille hasard med borgernes penge, fastslår Ane-Marie Viegh Jørgensen, der med henvisning til S-lejrens tanker om måske at flytte hele den ønskede skattestigning over på grundskylden siger: - Vi er nogen i Hals Kommune, der er glade for, at der findes et skatteloft på grundskylden på 24 promille. Vi når det med hastige skridt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...