"Raske" ældre er for længe på sygehus

Kommunen må betale for færdigbehandlede patienter

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå Kommune har aldrig haft for vane at lade færdigbehandlede patienter blive liggende på sygehusene, men det har en del andre kommuner, og derfor indførte amtet for nogle år siden et antal betalingsfrie dage til hver kommune. Når de betalingsfrie dage var opbrugt, måtte kommunerne betale 1437 kr. per døgn. Løkken-Vrå har hidtil ikke udnyttet sine 117 betalingsfrie dage om året, selv om det ville have været en god forretning. I 2002 tegnede det til at gå ligesom årene før, men i årets sidste kvartal gik det pludselig hurtigt med at bruge de betalingsfrie dage, og det endte med at kommunen havde færdigbehandlede patienter liggende på sygehusene i tilsammen 123 dage. De seks dages overskridelse kommer til at koste kommunen 8622 kr. - Det havde vi bestemt ikke regnet med, siger socialudvalgets formand, Henning Jensen (S). - Men vi har selvfølgelig hele tiden vidst, at det var uforudsigeligt. Vi kan jo ikke bestemme, hvor mange, der bliver syge, eller hvor meget genoptræning, de har brug for, når de er blevet udskrevet. Det er overlægen, der suverænt bestemmer, om man er syg eller rask, men det er ikke alle, der kan udskrives til eget hjem. Nogle gange er der brug for en plads på et plejehjem, og det kan godt tage et par dage at få oprettet en plads. Og hvis man kan se, at man har en ledig stue i løbet af en uge, sætter man jo ikke en masse i værk, for at oprette en ny plads. Ekstraudgiften på 8622 kr. er ingen økonomisk katastrofe for Løkken-Vrå Kommune, men fra nytår har amtet helt afskaffet de betalingsfrie dage. - Det har vi selvfølgelig klaget over, men det ser ikke ud til at hjælpe, fortæller Henning Jensen. Beslutningen er først truffet efter at kommunerne har vedtaget deres budgetter, så der er ikke afsat penge til at betale for færdigbehandlede patienters sygehusophold. - Det er sandelig ingen spøg, selv om nogle andre kommuner får et betydeligt større problem end vi gør. Hvis vi også kommer til at bruge 123 dage i 2003, kommer det til at koste os 177.000 kr., påpeger Henning Jensen. Socialudvalget overvejer nu at oprette en tom plads mere til akut brug. - Vi skal i hvert fald have fundet ud af, hvor pengene skal komme fra. Vi kan ikke bare trække dem ud fra ældreplejen - det ville jo give en serviceforringelse.