Raske kræftpatienter kan ikke blive forsikret

Selvom man er erklæret rask efter en dødelig sygdom, er det meget svært - og i nogle tilfælde umuligt - at blive ulykkesforsikret.

Kræftens Bekæmpelse mener, at problemet er stort og savner dokumentation for afvisningerne. NORDJYSKE har talt med de fem største forsikringsselskaber, og ingen af dem kan give et konkret svar på, om f.eks. en helbredt kræftpatient kan blive individuelt forsikret. I nogle af selskaberne skal man have været rask i en vis årerække for at komme i betragtning, og alle selskaberne lader deres egne læger vurdere hver person individuelt. Og det er her, at mange bliver afvist. Hos Kræftens Bekæmpelse er man bekendt med, at forsikringsselskaberne siger fra overfor helbredte kræftpatienter, fordi ulykkes-risikoen er for stor. Og det er et stort problem, lyder det. - Vi står helt uforstående overfor afvisningerne, og mangler saglige begrundelser for at afvise kræftpatienter. Selvom man har haft kræft, er det jo ikke det samme, som at ulykkerne begynder at hagle ned over én, siger jurist i Kræftens Bekæmpelse, Lars Kofoed der tilføjer, at Kræftens Bekæmpelse vil tage problemet op med forsikringsselskabernes brancheforening og bede dem om, at fremlægge baggrunden for deres politik. - Det er en klar forskelsbehandling. Forsikringsselskaberne må jo have grund til at tro, at kræftpatienter udgør en større risiko. Men det er vi ikke bekendt med, og hvis de ikke kan bevise det, så må det her simpelthen stoppe, siger Lars Kofoed. Forsikringsselskaberne derimod mener ikke, at det er så svært at blive forsikret. - Som udgangspunkt vil vi forsikre helbredte kræftpatienter, men det er altid en individuel afgørelse, og det er klart, at det er afgørende, at der ikke er en øget risiko for skader som følge af sygdommen. F.eks. hvis man har haft kræft i knoglerne, så er der måske øget risiko for knoglebrud, siger underdirektør i Codan, Ivan Christensen. Det kan Dorthe Andersen fra Vestbjerg slet ikke genkende. Da hun skulle have sin datter forsikret efter en kræftsygdom blev hun afvist adskillige gange - bl.a. af Codan. Af TopDanmark fik hun at vide, at hendes barn er et dårligt liv, og derfor ikke kunne forsikres.