RASKE PATIENTER

Nogle ældre er stadig plejekrævende, når de udskrives fra sygehusene. Derfor skal de måske på plejehjem i en periode, før de kan komme hjem til sig selv igen. Kommunen kan ikke altid skaffe en plejehjemsplads samme dag, som en patient raskmeldes på sygehuset. Så må patienten blive liggende på sygehuset i nogle dage. Det koster kommunen 1437 kr. pr. dag at have en rask patient på sygehus.