Rasmus Prehn tør tænke nyt!

Mandag den 10. januar havde vi i Fynsgade Centeret inviteret byrådsmedlem og folketingskandidat Rasmus Prehn til at duellere om aktuel politik og særlig ældrepolitik med folketingskandidat Helge Sander (V). Debatmødet forløb i god tone, og flere nye ideer og forslag kom frem undervejs. Stiftstidendes udsendte medarbejder, beskriver imidlertid debatten således, at Rasmus Prehn begik et selvmål, da han argumenterede for, at også kommunerne skal have lov til at sælge tilkøbsydelser. Den oplevelse er vi flere mødedeltagere, der ikke kan genkende. Prehns fejl skulle ifølge NORDJYSKE bestå i, at han stillede et forslag, som en gruppe i hans eget parti er i mod. Men en politikers opgave består jo netop i, som Rasmus Prehn gør, at lytte til borgerne og turde gøre op med vanetænkning. Det er da ikke særlig smart, hvis kommunens medarbejdere ikke kan konkurrere med de private udbydere om at levere en ekstra times rengøring, hvis nogen ønsker det. Og det kan da ikke være rigtigt, hvis en borger, der faktisk ønsker kommunal hjemmehjælp, tvinges ud i at skulle hyre en privat for at få en ekstra times rengøring. Hvilket rend af forskellige mennesker i de ældres hjem bliver det ikke? Og hvor retfærdigt er det lige, hvis en offentligt ansat hjemmehjælper risikerer at miste sit arbejde til en privatansat, alene fordi nogle stive regler forbyder hende/ham at tage konkurrencen op mest den private udbyder'! Nej, det er kun godt, at vi har nogle modige og nytænkende politikere som Rasmus Prehn. Han tør gøre op med vanetænkning for at sikre ordentlig service af vore ældre. Og han tør tænke nyt for at sikre en offentlig sektor, hvor medarbejderne får lov at vise deres værd.