EMNER

Rasmusmose ryddes op til Nattergaletur

V. HASSING: Rasmusmose er et sted i den vestlige ende af kommune ved Aslundskoven, lige op til Aalborg Kommune, der byder på mange naturoplevelser. Mosen ejes af mange lodsejere, der gennem tiderne har haft de små jordstykker som et godt supplement i det daglige. Men nu om dage henstår disse jordlodder som rene naturværdier - og noget ufremkommelige. Hals Kommune har et stykke jord i den østlige ende af mosen, og i forbindelse med en lille kommunal udflugt for at se, hvad man fremover kan anvende stedet til, foreslår teknisk udvalg at få lavet en gangsti mellem de eksisterende veje og i det hele taget at få ryddet lidt op. Udgiften til klipning i to meters bredde koster ca. 7000 kr. + moms, og udgiften til at rydde en gangsti ca. 10.000 kr. + moms. Teknisk udvalg bruger kontoen til rekreative anlæg, hvor der står 69.000 kr. Der klippes første gang 1. juli.