Rasteplads brugt til jordmagasin

En rasteplads ved Egensevej nær Aalborg bliver midlertidigt brugt som magasin til jord, der kan være forurenet. På lignende måde er der flere steder i Nordjylland deponeret jord, der i værste fald kan indebære en miljørisiko.

Senere skal jorden bruges ved vejprojekter, og på den måde henter amtet en økonomisk gevinst. Jorden skulle ellers mod betaling deponeres på en fyldplads. Ud over at spare udgifterne til deponering af jorden på en affaldsplads, så har amtet også valgt at spare omkostningerne ved undersøgelse af, hvor forurenet jorden kan være. Amtet har tidligere fået grønt lys for, at den type jord bliver brugt i forbindelse med ny vejprojekter. En sådan anvendelse kan tilmed ske på en måde, så risikoen for forurening bliver minimeret. Problemet nu er, at der ikke er konkrete vejprojekter, der er klar til at modtage jorden. Amtet kan således ikke give et bud på, hvor længe jorden ved rastepladsen kan komme til at ligge. Den situation giver nu rynkede bryn hos næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen (S). Han finder brugen af den type jord til vejprojekter god, men han er betænkelig ved den midlertidige deponering af jorden, hvis den sker, uden at det er afgjort, hvornår jorden i forbindelse med et vejprojekt kan anbringes forsvarligt. - I forbindelse med motorvejsprojekterne i Vendsyssel havde vi en politisk drøftelse af spørgsmålet. Vi fik undersøgt om forskellige materialer - det var f.eks. også flyveaske - kunne bruges. Resultatet blev, at det var en miljømæssigt god løsning, at bruge den type materiale til motorveje. Materialet bliver i forbindelse med vejarbejdet indkapslet. Det er en forsvarlig løsning, og dermed sparer vi også de omkostninger, der eller er ved en deponering på affaldspladser, siger Henrik Ringbæk Madsen. Han vil nu tage sagen op i forhold til amtets tekniske forvaltning. - Jeg mener ikke, at der er noget problem i en kortere periode, men jorden skal ikke ligge der i længere tid, siger Henrik Ringbæk Madsen. Skulle jorden deponeres på en kommunal fyldplads, ville prisen i Aalborg være 45 kroner pr. ton. På Rastepladsen ved Egensevej drejer det sig om over 100 ton. Den midlertidige deponering af jorden ved rastepladsen har undret Jørgen Hansen, der bor i Mou, der jævnligt passerer forbi rastepladsen. - Når det er jord fra et vejarbejde, kan der være asfaltrester, som man altid er meget påpasselig med. Ligeledes kan der være forurening fra bilers udstødningspartikler. Andre steder hører man, at kommuner er meget omhyggelig med at sikre forsvarlig behandling af den type jord. Kravene til private er strenge, og her vil der ikke være nogen vej uden om eventuelle omkostninger. Jeg forstår ikke, at amtet ikke også er underlagt de samme krav. Oven i købet mener jeg, at der er en grøft ikke ret langt fra rastepladsen, siger Jørgen Hansen. Afdelingsleder Ernst Østergaard Pedersen, Nordjyllands Amt, oplyser, at jorden på rastepladsen stammer fra vejrabatten ved Egensevej. Her fjerner man på mange veje med en halv snes års mellerum det øverste lag af vejrabatterne. Det sker når rabatten er vokset for kraftigt til, og det giver problemer med at få regnvand ledt væk fra vej. Med indsatsen søger amtet at mindske risikoen for akvaplaning. - Tidligere kunne vi komme af med den type jord til landmænd, der burgte det på markerne. Men på grund af miljørisikoen er det ikke længere tilladt. Siden har vi fået muligheden for at bruge den type jord ved vejrprojekter. Vi sparer udgiften til deponering, og jorden bliver behandlet forsvarligt. Samfundsmæssigt mener jeg, at det er en god løsning. Når vi anvender jorden på en måde, som om det kunne være forurenet, så mener vi ikke, at det er nødvendigt at bruge penge på at undersøge, hvor forurenet det nu er, siger Ernst Østergaard Pedersen. Han vurderer, at risikoen ved den midlertidige anbringelse af jord som f.eks. ved Egensevej er minimal. - Der er jo ikke påvist nogen forurening, understreger han. Ernst Østergaard Pedersen kan ikke pege på, hvilket vejprojektet jorden kan anvendes til eller hvor længe det kommer til at ligge ved rastepladsern.