EMNER

Rationering på saltet

Kommunen er nødt til at holde igen med tømidlet - c-vejene er helt droppet.

Vinteren har været hvid over Aalborg-området siden 15. december. Det tærer hårdt på saltforbruget. Foto: Grete Dahl

Vinteren har været hvid over Aalborg-området siden 15. december. Det tærer hårdt på saltforbruget. Foto: Grete Dahl

Aalborg Kommune har indført rationering på saltet, fordi leverancen er blevet knap. Rationeringen blev allerede indført lige efter nytår, og nu går øvelsen på at holde vejene farbare med mindst muligt forbrug. - Vi fik salt i sidste uge, så lageret blev fyldt op. Det vil sige, at vi har til to en halv uges forbrug, men vi er nødt til at gemme et restlager, så vi har noget at stå imod med, når tøvejret sætter ind. På det tidspunkt får vi for alvor brug for saltet, siger Jesper Sejersen, der samler trådene i kommunens vintertjeneste. Saltrationeringen betyder, at sneplovene ikke spreder salt på alle ture og kun fejer eller pløjer. Desuden måles restindholdet af salt på vejene, og er det højt nok, kan der spares en spredning. Desuden har kommunen helt opgivet at salte på de små c-veje. Det er i øvrigt også temmelig omsonst i øjeblikket, fordi mange villaveje er belagt med 5-10 centimeter is. Aalborg Kommune har kontrakt med Akzo Nobel i Mariager om levering af salt, og situationen er præget af, at hele Europa er i vinterens vold. Det er nemlig ikke kun landets kommuner, der mangler salt. Hele Europa er vinterramt og har et umætteligt saltbehov. Derfor har fabrikken i Mariager som andre fabrikker indført rationering, som betyder, at kommunerne får leveret salt i forhold til størrelsen på den kontrakt, som de har indgået. En normal vinters forbrug er 9.000 tons, og det har vintertjenesten brugt på nuværende tidspunkt, selv om rationeringen er indført. - Men dermed ikke sagt, at det er farligt at bevæge sig ud i trafikken. Når det har sneet, afpasser bilisterne farten efter forholdene, og det er tydeligt, at vi nu har vænnet os til vinteren. Vi får heller ikke så mange klager over manglende snerydning, som vi fik i starten, bemærker Jesper Sejersen.