EMNER

Ravns Graner bliver løvskov

Skovene i Mariagerfjord Kommune skal være mere attraktive både for dyr og mennesker

Skovene i fjordkommunen skal være mere attraktive for dyr og mennesker.

Skovene i fjordkommunen skal være mere attraktive for dyr og mennesker.

Ravns Graner ved Hadsund bliver den første skov i Mariagerfjord Kommune, der omlægges fra nåle-, til løvskov. Arbejdet indledes til november. - Skovgæster vil foruden søer og vandløb også gerne opleve et rigt dyre-, og planteliv, når de er på skovtur. Og her foretrækker de fleste løvskov frem for nåleskov, vurderer teamleder Martin Hostrup fra Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune. Det er planen, at alle kommunens nåleskove på sigt skal omlægges. Fældningen af nåletræerne kommer dog ikke til at ske på én gang. Der vil stadig være nogle lærketræer og ædelgran, der får lov at blive stående, så skovmiljøet bevaret, mens den nye løvskov vokser op. Omlægningen er en konsekvens af en beslutning, som Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune traf sidste år.