Lokalpolitik

Ravnstrup-borgere til møde med kommunen

LØGSTØR:Den store samlede indsigelse fra Ravnstrup-borgerne i forbindelse med det lokalplanforslag, der skal bane vej for den nye golfbane og boligklyngerne ved banen kommer bag på Løgstør Kommune. - Jeg må ærligt indrømme, at de mange indsigelser kommer som noget af en overraskelse, siger formanden for teknisk udvalg, Uffe Bro. De mange protester har fået kommunen til at indbyde beboerne i de 33 husstande som har skrevet under på indsigelsen til et afklarende møde. Mødet holdes mandag aften i kantinen på rådhuset. - Beboerne har hele tiden vidst, at området er udlagt til boligbebebyggelse, der kunne komme op i hele otte meter højde. Det anser jeg for at være temmelig meget mere generende end en golfbane med nogle læbælter og fem mindre klynger huse, siger Uffe Bro. Lokalplanforslaget arbejder med maksimalt 6,5 meter højde på husene i klyngerne, selvom kommuneplanen altså siger at boligerne kunne være helt op til otte meters højde. - Jeg har meget svært ved at se, at beplatning og boligerne som de beskrevet i lokalplanforlsaget vil være synderligt generende, siger Bro, som gør opmærksom på, at der er gjort en del ud af at undersøge det på forhånd. - Vi har før lokalplanforslaget blev offentliggjort drøftet mange af punkterne temmelig indgående, men borgerne er naturligvis i deres gode ret til at gøre indsigelse. Men jeg håber vi finder en fornuftig løsning på det, så vi kan komme videre, siger Bro, der selv er med på mødet mandag aften på rådhuset. Med hensyn til græsklipningen siger udvalgsformanden, at kommunen ikke kan regulere tidspunkterne via lokalplanen. - Men senere kan deres laves regler om det, hvis beboerne finder det generende, siger Uffe Bro. Hvis ikke der efter mødet mandag aften er enighed mellem beboerne og kommunen, så beboerne mulighed for at klage videre til Naturklagenævnet.