Razz hos syge børn

MGP-vinder sætter fokus på sukkersyge

AALBORG:Der blev gjort store øjne, da kickflipperen, 13-årige Razz - med navnet Rasmus Ott og fra Gug - og vinder af sidste års MGP i går dukkede op på børneafdelingen på Aalborg Sygehus Nord. Razz havde et gyngedyr med til afdelingen, hvor mange diabetesbørn må tilbringe en del af deres liv. Begivenheden var en aktivitet, der skal skabe opmærksomhed om Sukkersyge Børns Dag, som er blevet Diabetesforeningens årlige landsindsamling frem til 18. maj. Overskuddet går ubeskåret til til sommerkurser for børnefamilier og teenagere med diabetes, og dem bliver der ifølge forskerne stadig flere af. Antallet af børn under seks år med insulinkrævende sukkersyge er i stigning. Det viser en ny dansk undersøgelse. Den viser desuden, at året, som barnet er født, siger noget om, hvor stor risikoen er for, at barnet udvikler sygdommen. Det er så vidt vides første gang, en undersøgelse klart viser denne sammenhæng. - Det ser ud, som om det er det år, man er født, der har betydning, og de, som er født midt i 1990'erne, har langt større risiko for at få sygdommen, siger reservelæge Jannet Svensson, Glostrup Sygehus' børneafdeling. Hun forsker i udviklingen af diabetes hos børn. Antallet af diabetes-børn har været i kraftig stigning siden midt 1980'erme. De børn, der er født i 1995 har således dobbelt så stor en risiko for at udvikle diabetes som børn fra 1985. Jannet Svensson har i forbindelse med sin forskning prøvet at finde frem til årsagen til stigningen i diabetes, men det er endnu ikke lykkedes. Sukkersyge Børns dag blev startet i 1950 som et landsdækkende mærkesalg. I dag er indsamlingen et lotteri, suppleret med mærkesalg.