Trafikulykker

Razzia mod efterladte biler i

Bilerne i vejsiden bliver nu fjernet senest efter 24 timer

Vejdirektoratet har i samarbejde med landets politikredse konstateret, at antallet af havarerede og smadrede biler, der bliver efterladt i motorvejenes nødspor, er i stigning. Desuden er tendensen, at de bliver stående i længere tid. Det er baggrunden for, at politikredsene sammen med Vejdirektoratet nu sætter massivt ind for at fjerne smadrede biler fra nødspor og rabatter. Et er, at de sinker fremkommeligheden, noget andet at de i uheldige tilfælde kan være en direkte fysisk hindring for, at udrykningskøretøjer kan komme frem. Beskadigede køretøjer, der er efterladt i motorvejenes nødspor efter færdselsuheld kan også være direkte trafikfarlige. Forklaringen er, at de stjæler trafikanternes opmærksomhed, når de passerer "vragene" og derfor kan udløse yderligere alvorlige færdselsuheld - eftersom de kan blive årsagen til de såkaldte kiggekøer i myldretiden. Hvis køretøjets ejer - via f. eks. et abonnement på Falck - ikke selv har sørget for at få den ødelagte bil fjernet så hurtigt som muligt, sker det automatisk med Vejdirektoratets mellemkomst senest efter 24 timer. Herefter opbevares den på nærmeste opbevaringsplads, indtil ejeren på opfordring fra Vejdirektoratet afhenter køretøjet. Køretøjer, som er impliceret i et færdselsuheld på en motorvej og som på grund af materielle skader ikke kan fortsætte af egen drift vil blive fjernet med det samme og kørt hen til nærmeste opbevaringsplads. Det er ejeren af køretøjets pligt at betale udgifterne i forbindelse med transport og opbevaring.