Reaktioner fra politikere og organisationer

{ Ole Sohn, SF: Regeringens finanslov minder mig om en bestemt Storm P.-tegning, hvor en velnæret mand på en restaurant bruger kniv og gaffel til at skære halen af en hund for derefter at fodre hunden med halestumpen. Thor Pedersen pålægger kommunerne at skære milliarder på skoler og ældreomsorg og praler så selv af at sætte lidt flere penge af til at dække kommunernes udgifter, når der kommer flere ældre. { Frank Aaen, Enhedslisten:Det hænger slet ikke sammen, at kommunerne skal skære ned, mens statskassen bugner af penge. Mens skoler og daginstitutioner forringes, og ældre ikke kan få en ordentlig hjælp, vælter staten sig i penge. Børn og ældre betaler prisen for det rekordstore overskud på statens budgetter. Og det er der selvfølgelig ingen, der kan forstå. { Morten Helveg Petersen, Det Radikale Venstre:Det største problem ved finanslovsforslaget er, at det ikke skaffer flere i arbejde. Det er dansk økonomis største problem. Desuden genbruger regeringen penge fra forårets aftaler om velfærd og kommuner. Vi ønsker en skattereform for at få op til 30.000 flere ud på arbejdsmarkedet. Det vil batte noget i forhold til virksomheder, som går glip af ordrer i dag, og sygehuse, der mangler sygeplejersker. { Jan Petersen, Socialdemokraterne:Det er et kedeligt udspil til finanslov. Især for de mennesker, som har allermest brug for velfærd i Danmark. Det er jo grotesk, at man med så stort et statsligt overskud tvinger kommunerne til at skære ned på ældrepleje, børnepasning og skoler. Det står også lysende klart, at der er tale om spin og manipulation, når regeringen nu pludselig påstår, at det offentlige forbrug er vokset mere end det private. { Erik Fabrin (V), KL-formand:Jeg undrer mig over regeringens udmelding om, at den kommunale vækst i regeringens levetid har været højere end væksten i privatforbruget. Regeringen bruger væksttal, der ikke er korrigeret for pris- og lønudviklingen. Korrigerer man herfor, viser Finansministeriets egne tal, at udviklingen i privatforbruget har ligget på et højere niveau end udviklingen i kommunerne. { Hans Jensen, formand for LO:Regeringen kan ikke snyde befolkningen. Alle, der har børn i daginstitutioner, pårørende, der kræver ældrepleje, eller som selv har været i kontakt med sygehusvæsenet, har mærket, at der mangler personale. Det er også usympatisk, at regeringen vil suge penge fra Landsbyggefonden og dermed øge uligheden ved at tage penge fra de lejere, der ikke har været inviteret til festen på boligmarkedet. { Kim Graugaard, direktør i DI:Med højkonjunktur og et meget presset arbejdsmarked bør det offentlige udvise det allerstørste mådehold, hvad angår den samlede udvikling i udgifterne. Regeringen går med finanslovsforslaget lige til stregen i en økonomisk situation, hvor der ikke er plads til, at den offentlige økonomi skubber yderligere til den økonomiske vækst.