Realea og Tanghusene på Læsø

Realea har erhvervet "Kalines hus" på Læsø. Tanghuset ”Kalines hus”, Tangborgvej 4, Østerby, er opført i 1865. Kaline er en forkortelse af navnet Karoline, som en af husets tidligere beboere hed. Realea har også erhvervet byggegrunden Tangborgvej 6, Østerby. Her skal opføres et nyt energineutralt fritidshus med et areal på cirka 100 kvadratmeter. Tanghusene på Læsø er en enestående del af landets – og resten af verdens kulturarv. Der er kun få tanghuse tilbage: i alt cirka tyve, hvoraf de elleve er fredede. I løbet af de sidste 75 år er tanghusene stort set forsvundet. Dels fordi den ålegræs, man anvendte, fik sygdom, og dels fordi det arbejdskrævende fællesskab, som kræves for at tænge et tag, med tiden er forsvundet. Nu er tang af den rette kvalitet dukket op på kysterne af blandt andet Møn og Bogø, og et større arbejde er sat i gang for at finde arbejdsbesparende og priseffektive metoder til at redde de tilbageværende tangtage. Realea A/S er et ejendomsselskab for udvikling og bevaring. Selskabets formål er at opbygge og formidle en samling af unikke ejendomme og bevare væsentlige eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark samt at udvikle eksperimenterende nybyggeri. Realea er et helejet Realdaniaselskab. Læs mere på www.realea.dk