Trafikulykker

Realistiske visioner?

Tak til rådmand Thomas Kastrup-Larsen for indlæg (29.12). om en letbane til Universitetet.

Jeg har intet imod en letbane. Jeg tvivler blot på, at milliarden eller hvor meget en letbane kan koste, kan skaffes. Kastrup skriver da også, at det er en forudsætning, at staten finansierer hovedparten af en letbane i Aalborg, hvis den skal realiseres. Da Århus er langt fremme med planer om en letbane, må vi se, om staten vil bidrage til den. Kastrup må være inspireret af rapporten ”Revision af Trafik og Miljøhandlingsplan” fra 1998 udarbejdet af ingeniørfirmaerne COWI og Rambøll. Her er også foreslået en sporbus til Vodskov, men det bliver vist heller ikke til noget. Men det er lidt besynderligt, at der i folderen med debatoplægget, ”Universitetsområdet”, udgivet af Teknisk Forvaltning i 2002, ikke er nævnt noget om rapporten fra COWI og Rambøll fra 1998, hvor der foreslås en sporbus til Universitetet. I folderen foreslår Teknisk Forvaltning at benytte den eksisterende godsbane til en nærbane til Universitetsområdet. Hvem er mest realistisk COWI, Rambøll og Kastrup-Larsen eller Aalborg Kommunes Teknisk Forvaltning? Det er også lidt forvirrende, når Kastrup oplyser, at forslaget sker i samarbejde med Aalborg Kommune, når Teknisk Forvaltning anbefaler en nærbane delvis på den eksisterende godsbane Vedr. hvor mange der vil benytte en nærbane delvist på den eksisterende godsbane bruger COWI, Rambøll og Kastrup fejlagtig samme metode som når man beregner, hvor mange der vil benytte en bus nemlig gangafstand. Vedr. nærbaner/letbaner bør man bruge cykelafstand. Kastrup hævder også, at en letbane gennem byen vil kunne køre hurtigere end en nærbane på den eksisterende godsbane til Aalborg Østhavn. Jeg ved ikke, hvor hurtigt der kan køres på den eksisterende godsbane, hvis den bliver ombygget til nærbane. Men der køres 120 km/t på nærbane etableret på hovedbanen, og f.eks. på Århus-Ryomgård og Skanderborg-Silkeborg banerne køres 100 og 120 km/t. Godstogene mellem Aalborg Banegård og Aalborg Øst kører som rangertræk, da der ikke er signaler på godsbanen, derfor den lave hastighed. Hvis der etableres nærbane på godsbanen skal der etableres signaler, og hastigheden kan formentlig forøges væsentligt, måske til 100 km/t, hvorfor kørslen på nærbanen vil være langt hurtigere end kørslen med letbanen gennem byen . For en letbane gennem byen skal vel overholde de gældende hastigheder for gade-vejtrafikken, 50-60 km/t. Kastrup hævder også, at tog på den eksisterende nærbane, Lindholm-Skørping, er gamle og forurener meget. Jeg er enig. Baggrunden for Aalborg Nærbane (Lindholm-Skørping) var et finanslovsforlig under SR-regeringen fra 1999 mellem S, R, SF og Enhedslisten. Aalborg Nærbane, der blev åbnet 14. december 2003, kom dårligt fra start, fordi DSB indsatte gamle Mr-tog. Kommunen burde protestere, fordi DSB indsatte det gamle materiel. En anden fejl ved Aalborg Nærbane er, at IC3-fjerntogene indgår i nærbanekøreplanen. Hvis IC3 er forsinket fra København, går det ud over ventende nærbanepassagerer. IC3-togene skal standse mange steder til stor irritation for fjernrejsende. Det er rigtigt, at gamle dieseldrevne tog forurener, men de kører i egen tracé. Busserne forurener i børnehøjde, når de kører i gaderne. Ikke mindst med det livsfarlige partikeludslip, der koster mange dødsfald. I øvrigt har vi lov at håbe, at en nærbane bliver eldreven. Jeg er lidt skuffet over, at Kastrup-Larsen ikke skriver noget om, at NT vil arbejde for, at Aalborg Nærbane bliver forlænget til Hjørring og Hobro og med nye stationer. Det helt store trafikproblem i Aalborg-området er vel den store fjordkrydsende bil-og bustrafik, og den store luftforurening og de mange trafikulykker den medfører. En forlængelse af Aalborg Nærbane til Hjørring kunne formindske disse problemer. Aalborg Nærbane bør forlænges til Hjørring og Hobro, og der bør indsættes nye moderne tog, der er bygget til nærbanedrift, hvor en del af toget har lavgulv, således at det er lettere at befordre cykler og barnevogne. Desuden bør nærbanen køre i et separat system, hvor IC3-togene ikke indgår i nærbanekøreplanen. Og når/hvis nærbanen kommer i udbud bør Nordjyske Jernbaner, som hører under NT, byde på kørslen mellem Hjørring og Hobro samt på kørslen på en evt. nærbane mellem Aalborg Banegård og Aalborg Universitet og et kommende Universitetshospital. Se, det er en realistisk vision.