Realskole får kommune-kontraktAFGØRELSE: Overbygningselever fra hele Vesthimmerlands Kommune får mulighed for at gå på Aalestrup Realskole

Realskolen i Aalestrup har siden 1970 undervist overbygnings-elever fra Aaelstrup Kommune.

Realskolen i Aalestrup har siden 1970 undervist overbygnings-elever fra Aaelstrup Kommune.

VESTHIMMERLAND:Aalestrup Realskole får nu kontrakt på at kunne modtage 8.-10. klasse elever fra hele den ny Vesthimmerlands Kommune. Det har sammenlægningsudvalget netop besluttet, og i den forbindelse også udpeget Farsø Skole til at være ”distrikts-overbygningsskole”. Aalestrup Realskole har siden 1970 undervist elever fra 8. til 10. klassetrin fra hele Aalestrup Kommune, hvorfor der skulle tages stilling til, hvor de ældste elever fra skolerne i Simested, Gedsted og Aalestrup skal undervises, når disse skoler fra 1. januar 2007 bliver en del af det samlede skolevæsen i Vesthimmerlands Kommune. Der er nemlig ikke kapacitet i de lokale kommuneskoler til at modtage alle overbygnings-elever, så valget stod mellem, at Aalestrup Realskole kun skulle tilbyde overbygnings-undervisning til elever fra Aalestrup Kommune eller udvides til at omfatte elever fra hele den ny storkommune. Efter indstilling fra børne- og skoleudvalget vedtog sammenlægningsudvalget at pege på sidstnævnte løsning. Samtidig var spørgsmålet om, hvilken skole, der skal være distrikts-overbygningsskole for de elever fra Aalestrup, der ikke ønsker at gå på Aalestrup Realskole. Og her valgte lokalpolitikerne at give Farsø Skole denne status. Under sagens behandling var to af dem i øvrigt i uden for døren. Helt fritvilligt. De to Venstre-medlemmer Jan Dyregård og Per Bisgaard erklærede sig nemlig begge inhabile al den stund, at de fungerer som lærere på Aalestrup Realskole.