Lokalpolitik

Rebild Byråd glemte landsbyrådet

Byrådet nedlagde 11 lokale valgsteder uden at spørge landsbyrådet

REBILD:Formanden for det nyoprettede og meget roste Landsbyråd i Rebild Kommune John Sørensen har for første gang rejst sig fra stolen overfor kommunens politikere. På byrådsmødet i marts vedtog politikerne at nedlægge halvdelen af valgstederne i den nye kommune uden at rette henvendelse til landsbyrådet. Ganske tilfældigt - Vi opdagede det ganske tilfældigt, fordi et medlem havde læst referatet fra mødet på nettet. Jeg må indrømme, at vi sidder tilbage med en mærkelig smag i munden i landsbyrådet. Det her var jo en helt oplagt mulighed for i det mindste at høre, hvad landsbyrådet mener, siger John Sørensen. Han understreger, at landsbyrådet finder beslutningen om at lukke valgsteder forkert. Forundring - Men det vi er mest forundret over er, at kommunen ikke holder ord, når man ikke spørger landsbyrådet til råds i et landsbyspørgsmål som det her, siger John Sørensen. Formanden gør sig ikke forhåbninger om, at få byrådets beslutning, der blev enstemmigt vedtaget, lavet om. - Men vi kan ikke sidde overhørig, at kommunen ikke hører os. Så vi vil gerne minde politiker om, at der er et landsbyråd, så vi får mulighed for at udtale os næste gang, siger John Sørensen. Håndklædet i ringen På borgmesterkontoret i Støvring gør Anny Winther (V) intet forsøg på at bortforklarer svipseren. - Jeg kan lige så godt kaste håndklædet i ringen og indrømme, at ingen af os i byrådet tænkte på landsbyrådet, da vi traf den her beslutning. Landsbyrådet skulle nok have været spurgt, siger Anny Winther. - Det er jeg da rigtig glad for at høre, siger John Sørensen. Anny Winther beklager smutteren. - Der er rigtig meget, der er nyt i den nye kommune, og der ligger jo ikke nogen facitliste for det her. Alle de beslutninger vi træffer, har på en eller anden måde betydning for landsbyerne, og vi skal blive bedre til at huske, hvem der skal spørges i de forskellige spørgsmål, siger Anny Winther, der mener, at der er ved at være overblik over, hvem der er høringsparter i hvilke spørgsmål. John Sørensen foreslår, at landsbyrådet og politikerne sætter sig sammen og får klarlagt nogle retningslinjer for, hvornår landsbyrådet skal spørges, så lignende situationer ikke gentager sig i fremtiden. Løbet er kørt Spørgsmålet om valgsteder bliver ikke taget op igen på trods af svipseren. - Det løb er kørt. Den beslutning traf vi i enighed i byrådet, siger Anny Winther.