Lokalpolitik

Rebild er bedst for os

FOLKEAFSTEMNING: I sidste uge kom en flot, farvestrålende reklamebrochure, hvis indhold ikke står mål med den fine opsætning. Brochuren er udsendt af en gruppe, der anbefaler at sætte kryds ved Vesthimmerland. Indholdet kører meget på, om vi skal have Aars eller Støvring som centerby. Mod bedrevidende stilles spørgsmålstegn ved, om de unge fortsat kan bruge gymnasiet i Aars, eller om borgerne kan benytte erhvervsskolerne og HF i Aars, hvis Nørager indgår i Rebild kommune. Direkte vildledende propaganda. Forhåbentlig ved de fleste borgere, at gymnasier og erhvervsskoler bliver statsinstitutioner, hvorved den enkelte elev helt frit kan vælge det sted, der passer bedst for den pågældende. Ligeledes antydes det, at vore borgere ikke længere kan benytte kultur- og fritidstilbud i Aars som eksempelvis svømmehal og bibliotek, hvis ikke vi går ind i Vesthimmerlands Kommune. Som det er tilfældet i dag, vil jeg tro, at Aars svømmehal gerne ser deltagere fra nabokommuner også i årene fremover. Så også der må folk selv vælge. Brochuren taler rosende om det fælles erhvervsråds-samarbejde, der har været mellem Farsø, Aars og Nørager kommune, mens man kan forvente, at erhvervsudviklingen i den nye Rebild kommune kommer til at foregå i Støvring. Jeg var med i beslutningen om at etablere Himmerlands Udviklingsråd i 1993 og med til at ansætte det første personale. Jeg havde store forventninger til den nye fælles ordning for de tre kommuner, men jeg må desværre konstatere her 12 år efter, at forventningerne ikke er blevet indfriet med hensyn til erhvervsudvikling i Nørager kommune. De eksisterende virksomheder har naturligvis kunnet deltage i kurser og vejledning fra Udviklingsrådet, men med hensyn til nyetableringer i Nørager og Haverslev har udbyttet været meget magert. Derimod er der sket væsentligt mere omkring Aars, hvor Udviklingsrådets kontor er placeret. Jeg tror, at Rebild kommune vil satse helt anderledes på Haverslev, som bliver den sydligste bastion mod nabokommunen Mariager Fjord. (Forkortet af red.)