Retspleje

Rebild-far fik 12 år

Landsretten har afsagt sin dom over den 56-årige mand

Vestre Landsret har afsagt dom i Rebild-sagen. Arkivfoto: Claus Søndberg

Vestre Landsret har afsagt dom i Rebild-sagen. Arkivfoto: Claus Søndberg

AALBORG:Torsdag kort efter klokken 12 faldt Vestre Landsrets dom i den såkaldte Rebild-sag, og den 56-årige tiltalte mand blev idømt 12 års fængsel.

Siden mandag 10. september har landsretten behandlet sagen, som den 56-årige mand havde anket fra byretten, hvor han i marts blev idømt forvaring. Den 56-årige har under hele forløbet nægtet sig skyldig.
Sagen omhandler ti forhold, hvor manden blev dømt for en lang række seksuelle overgreb begået mod seks af sine egne børn, samt den ene datters to veninder. Overgrebene har fundet sted i en lang årrække på adresser i blandt andet Hadsund, Kongerslev, Terndrup, Skørping og Blenstrup.

Frifundet i et forhold

I modsætning til byretten har landsretten ikke taget anklagemyndighedens påstand om forvaring til følge. Man fastsatte i stedet en tidsbestemt straf på 12 år. Fem af de voterende i sagen har stemt for resultatet, mens en voterende var enig i byrettens forvaringsdom.

Landsretten har i meget betydeligt omgang stadfæstet byrettens bevisvurdering vedrørende de seksuelle overgreb, men retten har dog på enkelte punkter ikke fundet det bevist, at der har fundet overgreb sted i overensstemmelse med tiltalen.
Den 56-årige mand blev således frifundet i et af sagens forhold, hvilket betyder, at han er dømt for seksuelle overgreb mod seks af sine egne børn - og ikke syv som i byretten.

Skulle have været tvangsfjernet

Borgmester i Rebild Kommune Anny Winther har erkendt, at børnene skulle have været tvangsfjernet, og kommunen har efterfølgende fyret tre kommunalchefer på grund af sagen.

Børnenes bistandsadvokater har oplyst til Ritzau, at man ikke vil forsøge at få tilkendt erstatning fra kommunen på grund af dens svigt.
Retten har dog bestemt, at manden skal betale store erstatninger til de forurettede børn. Hvis ikke han er i stand til at betale, vil børnene få pengene fra statskassen.