Bælum

Rebild investerer i mere forebyggelse

Ældrecentrene i Rebild kommune bliver til lokalcentre for også at være attraktive for seniorer efter devisen, dem der kan selv, skal selv

Ældrecentrene bliver til lokalcentre for seniorer også, som får tilbud om at træne sig op til at klare sig selv for eksempel efter et hospitalsophold. Arkivfoto

Ældrecentrene bliver til lokalcentre for seniorer også, som får tilbud om at træne sig op til at klare sig selv for eksempel efter et hospitalsophold. Arkivfoto

Udgifterne på ældreområdet i Rebild kommune vil stige med tre millioner kroner om året, de kommende år, hvis ikke der bliver gjort en forstærket forebyggende indsats. Det er baggrunden for et projekt, som bliver skudt i gang torsdag på Ældrecenter Mastruplund, oplyser centerchef for sundhed, Anne Marie Holm. Det sker efter en model fra Fredericia, hvor det har vist sig, at for hver million kroner, kommunen investerer i forebyggelse og genoptræning, kan den spare to millioner kroner. Projektet har fået navnet Rehab Rebild og starter som et pilotprojekt på Bælum Ældrecenter og i løbet af i år og næste år, er det meningen at det skal udbredes til alle ældrecentre, som projektgruppen bag foreslår i fremtiden bliver kaldt lokalcentre, da projektet ikke kun er for dem, der allerede benytter ældrecentrene, men også retter sig mod andre ældre medborgere, seniorerne. I projekt Rehab Rebild er det tanken, at borgeren hjælper sig selv og opfordres til selv at deltage i at lave mad, tage tøj på, vande blomster, bade, købe ind eller gå til en fritidsaktivitet eller socialt samvær ude i byen, for på den måde at træne sig op til efterhånden at kunne klare sig selv. Det indebærer blandt andet, at plejepersonalet skal lære at holde hænderne på ryggen på de rigtige tidspunkter, som det fremgår af projektbeskrivelsen, og blandt kompetencerne hos personalet er blandt andet at se muligheder frem forbegrænsninger.