Lokalpolitik

Rebild knækker kurven

Kommunen indgår aftale om energibesparelser med Danmarks Naturfredningsforening

Borgmester Anny Winther skriver på torsdag undergå en aftale, der forpligter kommunerne til at reducere sit energiforbrug. Arkivfoto: Ajs Nielsen

Borgmester Anny Winther skriver på torsdag undergå en aftale, der forpligter kommunerne til at reducere sit energiforbrug. Arkivfoto: Ajs Nielsen

I denne uge forpligter borgmester Anny Winther kommunen til at knække den hidtil opadgående kurve i energiforbruget. Det sker med underskrivelsen af to aftaler før byrådet holder sit ordinære møde i byrådssalen Ovenpå biblioteket i Støvring. Den ene aftale indgår kommunen med Danmarks Naturfredningsforening og den anden med Center for Energibesparelser. Udslippet af CO2 skal ned med to procent om året de næste fem år, og elforbruget skal ned med seks procent inden 2014. Rebild har udarbejdet en plan for, hvordan det kan ske, og borgmesteren hilser de to aftaler velkommen. - De giver os nogle konkrete mål at arbejde hen imod, siger hun. En af de første aktiviteter bliver at indføre fjernaflæsning af el-, vand- og varmemålere på de fleste kommunale institutioner. - Når man har overblik over og følger med i sit energiforbrug, bliver det meget nemmere at spare, påpeger kommunens coach, Janne Uldall, Center for Energibesparelser. Et andet område, kommunen kan spare energi på, er indkøb, som kan ske mere energirigtigt og spare alle kommuner 700 millioner kroner, lyder beregninger. Rebild blive med underskrivelsen en af 60 danske energikommuner. Ved underskrivelsen torsdag vil foruden borgmesteren, også coachen samt præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, holde en kort tale.