Skolelukninger

Rebild Kommune bør lave en langsigtet skolestruktur

LÆSERBREV

NØDRÅB:Åbent brev til Rebild Kommunes politikere. Hvorfor skal jeg ENDNU engang som forælder kæmpe for mine børns/mit barns fremtidige skolegang? Hvornår overvejer I at lave en skolestruktur, som er langsigtet, og som er holdbar? Jeg har svært ved at se, hvor demokratiet er henne. Da vi i sin tid valgte at flytte på landet (vi kom fra Aalborg), gjorde vi et meget bevidst valg. Vi tog bl.a. et valg på vores børns vegne, et valg som jeg kan stå inde for overfor mine børn ¿ både med de fordele og ulemper, som følger ved at bo på landet. Valget faldt på et lille lokalt samfund, en landsby, med liv og sjæl og ikke en soveby ¿ en by hvor alle kender hinanden og ved, hvem hinanden er. En landsby hvor en meget velfungerende 7. klasses skole eksisterer, en skole som følger med i udviklingen og ikke er bange for at prøve noget nyt, og hvor vores børn får en god faglig ballast, så deres fundament er støbt til at komme videre i livet. Og nu kommer spørgsmålet endnu engang om en eventuel flytning af skolens 7. klasse. Jeg forstår ikke JERES argumenter for flytningen. Det er vores fremtidige borgers liv, vi snakker om/¿leger¿ med. Tør I politikere tage ansvaret for en flytning af vores børn lige netop i den alder, hvor de er i en identitetsudvikling og er meget sårbare, selvkritiske og meget let påvirkelige? Jeg tør ikke som mor sende mit barn til en ny skole efter 6. klasse, til en ny og barsk verden i utrygge rammer, hvor der ingen kender netop mit barn. ¿ Al tavs viden går tabt, lige netop i den mest usikre og sårbare periode af børnenes udvikling. Af egne erfaringer har vi prøvet en flytning af et barn, dog heldigvis først efter 7. klasse. Har erfaret en bustransport som ikke fungerer særlig godt, mit barn bruger alt for meget tid på at blive transporteret frem og tilbage fra skole. Det gode netværk og sammenhold blandt os forældre, som findes på Øster Hornum Skole, hvor man kender de andre børn i klassen og deres forældre, det netværk forsvandt, da vores datter flyttede til overbygningsskolen, hvor hun kom i en ny sammensat klasse, hvor vi forældre ikke kender hinandens børn og hinanden og ej heller alle de faglærerne, som er tilknyttet klassen. Vi som borgere i kommunen har gjort et valg, da vi valgte et liv på landet. Hvis det bliver en realitet at 7. klasse bliver flyttet, er det jo ikke ensbetydende med, at valget bliver netop Bavnebakkeskolen, der er mange andre muligheder i vores nabokommune. Tænk jer endnu engang om! Det er vores børns fremtid, vi snakker om.