EMNER

Rebild Kommune ikke bundet af TDC

BREDBÅND:Allan Rank har i et læserbrev, bragt i flere lokale medier, stillet spørgsmålstegn ved de politiske beslutninger vedr. valg af leverandør af fiberforbindelse til den nye Rebild Kommune. Det er korrekt, at valget af leverandør i første omgang er gået til TDC. Det kan samtidig oplyses, at en vurdering af andre leverandører, herunder HEF, er indgået i beslutningen. Valget af leverandør er sket med udgangspunkt i en vurdering af bl.a. følgende kriterier: økonomi, driftsmæssige overvejelser, implementeringstid, leverandørerfaringer og eksisterende udstyr, og ud fra en samlet vurdering er valget så faldet på TDC. Det har været vigtigt for os at vælge en løsning, der på den bedst mulige måde sikrede den nye kommunes funktionsduelighed fra dag 1. Det kan tilføjes, at den trufne beslutning alene vedrører en sammenkobling af de tre rådhuse, hvorfra der allerede i dag er etableret netforbindelser ud til de kommunale institutioner mv. Der er endvidere tale om en lejeløsning, der på sigt muliggør valg af andre leverandører. Når dette er sagt, er vi naturligvis også interesseret i, at forskellige leverandører, herunder elselskaberne, udbygger mulighederne for bredbånd til alle for herigennem at medvirke til at understøtte udviklingsmulighederne i byer og landområder. Netop derfor har kontrakten med nuværende leverandør (TDC) heller ikke længerevarende binding. Vi vil naturligvis følge den aktuelle udvikling nøje og lade det indgå i de fremtidige overvejelser om IT i Rebild Kommune.