Rebild kommune indgår to klimaaftaler

Rebild kommune skal være klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen fordrer, at Rebild Kommune nedsætter sit udslip af CO2 med mindst to procent om året, hvilket forvaltningen finder realistisk som udgangsmålsætning. I første omgang skal CO2-udslippets reduceres i Rebild Kommune som virksomhed. Rebild Kommune tiltræder Kurveknækkeraftalen i samarbejde med Elsparefonden. Målet er, at Rebild kommune hvert år frem til 2013 nedsætter sit elforbrug med to procent om året. Aftalen indgåes altså for fire år svarende til en byrådsperiode.