Lokalpolitik

Rebild Kommune - kaos eller hvad?

STRUKTURDEBAT:Jer er egentlig ked af det Poul larsen, for du har faktisk gjort det godt som borgmester i Nørager kommune med undtagelse af denne aktuelle sag, kommunesammenlægningen. Den har du til gengæld jokket godt og grundigt i. Et ordsprog siger, at man er stærk, når man overvinder sig selv - Det mangler du. Du sagde på borgermødet i Haverslev om kommunesammenlægningen, at vi skulle give os god tid til at tage en beslutning og have is i maven. Nu er du Sjællænder, jeg ved ikke om der er en forskel, for to dage, en uge eller 14 dage er ikke god tid for en Himmerlænding til at tage en sådan beslutning. To dage efter borgermødet i alulaen på Haverslev Skole var Rebild Kommune nemlig en kendsgerning, ergo måtte beslutningen være taget inden mødet. I medlemmer af kommunalbestyrelsen ville bare ikke tage konfrontationen med os, for I kunne også vejre, at stemningen på mødet ikke var for den valgte nord-løsning med Støvring og Skørping Kommune. Vi læser i Nørager Avis, at kommunen (Rebild) vil være kendetegnet ved en målrettet indsats for befolkningsmæssig og erhvervsmæssig vækst o.s.v.. Det er gode ord, jeg håber Nørager, Støvring og Skørping og alle landets øvrige kommuner allerede har og vil arbejde for i fremtiden. For at have noget at sammenligne de tre kommmuner med kunne det være interessant at vide prisen for en vuggestueplads og en børnehaveplads i Nørager, Støvring og Skørping? Og hvordan med folkeskolen og ældreomsorgen? Et nytårsønske fra min side skal være, at vi nu får en folkeafstemning. Jeg er godt klar over, en folkeafstemning ikke løser alle problemer. Men det er den eneste måde, vi som borgere kan blive hørt på, når I overhovedet ikke vil lytte til os. Lad derfor borgerne i Nørager Kommuen blive hørt. - Godt nytår.