Ungdomsuddannelser

Rebild satser på voksenlærlinge

Rebild Kommune er den kommune i regionen, der har indgået næstflest aftaler om ansættelse af voksenlærlinge

En evaluering af Beskæftigelsesregionens Voksenlærlingekampagne giver et tilfredsstillende resultat med indgåelse af i alt 168 uddannelsesaftaler i Nordjylland. Med 28 aftaler placerer jobcenter Rebild sig på en flot andenplads i forhold til hvilke kommuner, der har indgået flest aftaler i regionen, fortæller Rebild Kommune i en pressemeddelelse. I efteråret 2010 satte "fremtiden er faglært" -kampagnen spot på voksenlærlingeordningen og virksomhedernes muligheder for at få faglærte medarbejdere. Jobcenter Rebild har indgået 28 voksenlærlingeaftaler med lokale virksomheder i 4. kvartal af 2010 og begyndelsen af 2011. Til sammenligning blev der indgået ni aftaler i hele 2009. Ufaglærte borgere anses af jobcentrene for at være en presset gruppe på arbejdsmarkedet. Mange ufaglærte job forsvinder eller bliver flyttet udenfor Danmark. Der er derfor et stort behov for uddannelse, og ufaglærte over 25 år er i en særlig udsat position. Voksenlærlingekampagnens elementer har primært været besøg af en af Jobcenter Rebilds virksomhedskonsulenter hos en stor del af de lokale virksomheder, suppleret af Tv-reklame, radio-spots og ikke mindst www.fremtidenerfaglaert.dk. Effekten af kampagnen forventes først rigtigt at slå igennem i 2011, og på kort sigt har kampagnen haft den positive sideeffekt, at møderne mellem virksomhedskonsulenter og virksomheder har ført til flere aftaler om praktik og løntilskud.