Rebild skal nok betale

Hvis driften af Boldrup Museum overstiger 600.000 kroner, træder kommunen til

Rebild Kommune betaler 600.000 kroner om året til driften af Boldrup Museum, som netop er indgået i en fusion med Nordjyllands Historiske Museum. Formanden for Nordjyllands Historiske Museum, Kirsten Huusom, har henvist til et bilag hvoraf det fremgår, at driftssituationen på Boldrup Museum skal diskuteres senest 1. juli 2009. Det gav på byrådsmødet i december anledning til kritiske ord om illoyalitet fra Poul Larsen på vegne af den konservative byrådsgruppe, som mener, at Kirsten Huusom mistænkeliggøre tidligere samarbejdspartnere. Kirsten Huusom selv forsvarede sig i et debatindlæg i NORDJYSKE Stiftstidende søndag. Kultur- og fritidschef i Rebild Kommune, Henrik Schou, ønsker ikke at blande sig i tvisten mellem Poul Larsen og Kirsten Huusom. - Nordjyllands Historiske Museum frygter, at de reelle udgifter til at drive Boldrup Museum overstiger de 600.000 kroner, vi give i tilskud. Bekymringen er, at museet i Boldrup dermed kan belaste økonomien i fusionen. - Det mener vi ikke, men hvis det viser sig, at det bliver tilfældet, så står Rebild Kommune naturligvis ved vores tilkendegivelse om at betale de reelle udgifter til Boldrup Museum, siger Henrik Schou.