Lokalpolitik

Rebild under administration om et år

Hvis ikke byrådet træffer beslutning om besparende foranstaltninger nu, så står indenrigsministeriets regnedrenge klar med specialundervisning i økonomisk styring til Rebild Kommune om et år.

Borgmester Anny Winther (V) opfordrer sine kolleger i byrådet til at tage ansvar og deltage i de vanskellige beslutninger, der skal træffes i Rebild. Arkivfoto: Torben Hansen

Borgmester Anny Winther (V) opfordrer sine kolleger i byrådet til at tage ansvar og deltage i de vanskellige beslutninger, der skal træffes i Rebild. Arkivfoto: Torben Hansen

- Vi skal træffe nogle meget upopulære beslutninger nu, og der er ingen vej uden om. Det nytter ikke, at vi bliver ved med at sidde og kigge på tallene igen og igen og igen. Vi skal handle, og vi skal handle nu. Ellers er kommunen under administration om et år, siger borgmester Anny Winther (V) Minus 65 mio. kr. alene i 2010 Når byrådet torsdag samles i Terndrup handler et af dagsordenens første punkter om initiativer i forhold til kommunens økonomi 2010. Der mangler i udgangspunktet 65 millioner kroner i kassen, for at enderne når sammen i 2010. Hertil kommer at kommunen i både 2008 og 2009 har brugt flere penge end budgetteret og dermed taget penge op ad kommunekassen. Anny Winther opfordrer sine kolleger i byrådet til at tage ansvar og være med til at træffe de nødvendige beslutninger for at rette økonomien op. - Vi kan have nok så mange gode embedsfolk og dygtige chefer, men de kan altså ikke træffe beslutninger. Det kan kun politikerne, siger Anny Winther. Hun erkender, at hun efterhånden ligner en sur dame, der bliver ved med at skælde ud. - Men som borgmester er det min opgave at synliggøre problemerne for byrådet og skrue op for retorikken, indtil det går op for kollegerne i byrådet, hvordan situationen er, siger borgmesteren. - Vi har et økonomisk ansvar Hun gør opmærksom på, at ethvert bestyrelsesmedlem, også i kommunalbestyrelsen, har et økonomisk ansvar. - Den finansielle sektor har vist, hvad der kan ske, hvis man ikke tager det ansvar alvorligt, og træffer de nødvendige beslutninger, siger Anny Winther med henvisning til det globale kollaps, der først sendte de finansielle institutioner i knæ, og efterfølgende trak hele verden ind i den krisetid, som lige nu styrer dagsordenen både i det private og i det offentlige. Prioritering er nødvendig - Når man prioriterer, så siger man både ja og nej. Langt de fleste vil gerne sige ja, men sådan er virkeligheden ikke. Vi er nødt til at foretage prioriteringer. Det er både vores ansvar og vores pligt. - Hvis man ikke vil træffe beslutninger og tilmed begynder at rulle beslutninger tilbage, som allerede er truffet, så må jeg bede om, at der anvises, hvor de ekstra penge skal komme fra, siger Anny Winther med direkte henvisning til hjemtagelsen af otte børn med autisme, som byrådet også skal tage stilling til torsdag.