Udsigt til bilkøer: Broer over Lindenborg Å skal forstærkes

Vejdirektoratet er gået i gang med treårigt projekt, hvor de revnede betonbroer på Hadsund Landevej gøres bæredygtige

Især i 2019 og 2020 må bilisterne indstille sig på at holde noget i kø på Hadsund Landevej, hvor broerne over Lindenborg Å skal igennem en tiltrængt forstærkning. Lindenborg Å udgør her grænsen mellem Aalborg Kommune og Rebild Kommune. Arkivfoto: Jens Morten
Rebild 17. april 2018 12:48 - Opdateret 17. april 2018 13:02

LINDENBORG: Det såkaldte Lindenborg Pæledæk på hovedlandevej 505 Aalborg - Hadsund skal nu forstærkes for at opretholde bæreevnen. Mens der arbejdes, vil trafikken på det nordjyske bygværk blive opretholdt i ét kørespor.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arbejdet med at istandsætte og forstærke Lindenborg Pæledæk er allerede begyndt, og det er tiltrængt, understreges det.

Bygværket består af to broer, henholdsvis en nordbro på 312 meter og en sydbro på 126 meter.

Betonen slår revner

Broerne er opført i 1966-1968, hvor man ikke kendte til problematikken med såkaldt alkali-kisel reaktivt (AKR) tilslag i betonen. Tilstedeværelse af AKR betyder, at når der siver vand og vejsalt ned i brodækket, opstår der kemiske reaktioner, som medfører revnedannelse i betonen. Dermed mister broen langsomt sin bæreevne.

Allerede cirka 10 år efter, at broen var taget i brug, kunne man konstatere, at de skadelige AKR-reaktioner var i gang. I takt med at vejbelægningen og fugtisoleringen er ældet og dermed er blevet mere og mere utæt, er betonens tilstand i brodækket løbende blevet forværret.

Vejdirektoratet har løbende holdt broerne under observation og kunne for nogle år siden konstatere, at broernes bæreevne var tæt på at være udtømt i forhold til den trafik, der føres over broerne.

Udskiftning eller renovering

I 2011-2012 blev der gennemført en række undersøgelser af, hvordan de eksisterende bygværker ville kunne udskiftes med helt nye. Resultatet viste dels store udgifter til udskiftning af broerne, dels at selve arbejdet med udskiftningen ville medføre betydelige trafikantgener, idet det ikke ville være muligt at opretholde trafik på broerne i byggeperioden.

Altså skulle der enten etableres længere omkørsel ad de eksisterende mindre veje, eller alternativt laves en midlertidig dæmning eller kørevej parallel med broerne.

I årene 2014-2015 er der foretaget en række nøjere undersøgelser af de eksisterende broers bæreevne og tilstand, herunder en række forsøg. Resultatet af disse undersøgelser og forsøg har vist, at bæreevnen er reduceret i forhold til intakt beton, men at den dog er væsentligt bedre end den hidtidige viden på området har forudsagt.

- Vi har derfor i Vejdirektoratet besluttet, at de eksisterende broer skal istandsættes og forstærkes, hvorved den nødvendige bæreevne og sikkerhed kan opretholdes i en lang årrække. De økonomiske omkostninger til dette udgør cirka 30 procent af omkostningerne for en total udskiftning. Samtidig kan vi opretholde trafikken i hele perioden, hvor forstærkningsarbejderne udføres, siger Allan Højgaard Madsen, projektleder i Vejdirektoratet.

Trafikafvikling i et spor

Arbejdet på sydbroen er påbegyndt i marts 2018. Trafikken forventes omlagt primo maj 2018.

Arbejdet udføres over tre år frem til 2020. Sydbroen bliver renoveret i 2018, mens nordbroen bliver renoveret i 2019 og 2020.

I 2019 og 2020 kan forventes trafikantgener med indsnævret kørebaneareal i perioden april-oktober.

- I den valgte renoveringsløsning vil trafikantgenerne være væsentligt reduceret sammenholdt med en total udskiftning af broerne. Med den valgte løsning vil det praktisk talt i hele byggeperioden være muligt at opretholde trafik hen over broen i ét kørespor, lover Allan Højgaard Madsen.

Der opretholdes én kørebane, som skal deles mellem henholdsvis trafik mod nord og trafik mod syd. Trafikken reguleres vha. signallys.

- Trafikantgener kan ikke undgås ved så stort et projekt, men vi vil gøre vores bedste for at minimere trafikantgenerne. Blandt andet vil vi indstille trafiksignalet efter trafikstrømmen, dvs. længere grøn periode i den dominerende trafiks retning mod Aalborg om morgenen og mod Hadsund om eftermiddagen, oplyser Allan Højgaard Madsen.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...