Rebildfesten er et skønmaleri af USA

Rebild festen den 4. juli fremviser et amerikanske skønmaleri, men er der tale om et eensidigt billede ? De amerikanske billeder af torturofrene i Irak brænder fast på vores nethinder. Billedet af de nøgne torturofre legemliggør undertrykkelsens pyramide. " Kill for peace – filmen " fra Saddams tidligere fængsel, nu et amerikansk rædselskabinet, er iscenesat af Bush-klanen. Men tegner heldigvis ikke hele USA, lige fra Aretha til Neil ! Den 4. juli er for mange den dag, som symboliserer frihed og uafhængighed af en besættelsesmagt. Selv nu, hvor godt 54 % af amerikanerne mener, at Bush-klanen træder 4. juli idealerne under fode i Irak, fortsætter det officielle USA, England og Danmark desværre sin kurs. En facon, der minder om østlandenes gamle regimer. The Masters of War fylder os med nye løgne og med den nye, udpegede, regering i Irak, fortsætter både besættelsen og galskaben. Iraks officielle statsminister Allawi er eksil-iraker, CIA- og MI 6-mand, har deltaget i terrorisme, oprindelig været medlem af Saddams parti og var een af kilderne til forvirringen om masseødelæggelsesvåben. Er det en Saddam kloning ala Saddam 1980 – modellen? Altså, han en forbryder, men han er vores forbryder. Negroponte, den nye leder af USA's ambassade, der skal blive historiens største med omkring 3000 ansatte og smækfuld af CIA og lytteudstyr, har været USA's FN – ambassadør og har stået bag utal -lige amerikanske løgnehistorier i FN og dets sikkerhedsråd. Herunder, at FN's missioner blev tvunget ud af Irak forud lige inden krigen. Han var med i USA's ulovlige operationer mod Nicaragua. Herunder opbygningen af El Aguata-basen i Honduras med et torturcenter. I 2001 fandt man 185 lig dér. Human Rights Watch i Washington har udtalt, at han må betragtes som medansvarlig for krænkelserne. Han er naturligvis den rette til at blive det "suveræne" Iraks egentlige statholder og udvikle de 14 enorme baser USA beholder i landet. Det officielle Danmark må se forbryderne i øjnene, uanset at de færdes blandt vore venner – ellers er vi medansvarlige for mord i Irak og terror-risiko mod Danmark. Hvor er de kritiske medier, hvor er public service ? Helt ærligt, efter 53 år gjorde vor statsminister officielt op med Venstre og det officielle Danmarks leflen for datidens herrefolk. Hvornår stopper vores regering sit medløberi med ringenes herrer anno 2004 ? Hvor længe skal vi vente ? Alle besætterne må forlade Irak og en ny type FN-mission komme på plads i samarbejde med arabiske lande og støtte det irakiske folk i sin egen vej til frihed. Hjemme hos os hørte vi amerikansk musik den 4. juli. Born in USA: lige fra Woody Guthries " this land is my land " til Patti Smiths " people have the power " og tænkte på immigranterne i vores familie. Vi har en drøm, en drøm om, at der den 4. juli i bakkerne, ikke alene skal underholdes, men også blive plads til mere selverkendelse og lidt andre røster - i en demokratisk ånd. Mon ikke, der fortsat findes et andet Amerika og et andet Danmark, der står ved, at et folk, der undertrykker et andet folk, aldrig selv kan være frit. Indtil da må vi nøjes med at gå i biografen og se Fahrenheit 11/9 af Michael Moore, som hører med i billedet af USA