Lokalpolitik

Rebilds nye jobcenter godt på vej

REBILD:Det kommende jobcenter i Rebild skal ligge i det nuværende Støvring rådhus, og der er allerede et bud på, hvor stort tilskud staten vil yde. Sammenlægningsudvalget har godkendt, at der nedsættes en række arbejdsgrupper, som skal se på forskellige sider at jobcentrets opgaver. Det gælder områder som jobbutik, uddannelsesvejledning, sygemeldte forsikrede ledige og ikke forsikrede, begrænset arbejdsdygtige, integration foruden ledelse, organisation og stabsopgaver. Det beregnede driftstilskud fra staten er på 11,5 million kroner. Rebild overtager fra staten ni fuldtidsansatte i form af centerchef, løn til disse personer samt 85.000 kroner for hver fuldtidsansatte til administration. De 14 kommuner, som er udpeget til at have et pilotjobcentre har aftalt et samarbejde med Kommunernes Landsforening som blandt andet omfatter en politisk styregruppe, en konference og fastsættelse af resultatmål. Samarbejdet omfatter en lang række andre punkter og koster kommuner 75.000 kroner hver, mens landsforeningen af kommuner bidrager med en million kroner. Staten vil også spytte i kassen, når det gælder udgifter til informationsteknologi, både når det gælder etablering og drift, økonomi og personaleadministration. En arkitekt har kikket på Støvring rådhus og sammenlægningsudvalget vil få forelagt et overslag over, hvad det vil koste at indrette de ny jobcenter. Det er meningen at inddrage nuværende lokaler for voksen og ældre samt børn og unge forvaltningen til formålet, mens virksomhedskonsulenterne tænktes placeret umiddelbart nær rådhuset i Bavnebakken 9.