Stenum

Reception er udsat

STENUM:Tolstrup-Stenum Sognecenter har besluttet at udskyde den reception, som man havde håbet på at kunne afholde som indvielse af den nye mellembygning mellem Stenum-Hallen og det eksisterende klubhus, idet det mod forventning og trods ekstraordinær stor indsats fra frivillige lokale kræfter ikke er lykkedes at blive helt færdig med byggeriet. Ellers kunne Poul Egebak på Tolstrup-Stenum Sognecenters generalforsamling berette om foreningens 10 års jubilæum i 2002. Jubilæumsåret blev samtidig det første hele regnskabsår for Stenum-Hallen, hvor der har været tilfredsstillende udlejning og træningsaktiviteter. Hallens regnskabsresultat for 2002 blev dog et underskud på 92.000 kr., hvilket først og fremmest skyldes udgifter til håndværkere i forbindelse med mellembygningens råhus. Budgettet for mellembygningen er beregnet til godt en halv million kroner, som det - udover et tilskud fra Lokale- og Anlægsfondens Værestedspulje på 75.000 kr. - desværre ikke er lykkedes at få tilskud til fra Brønderslev Byråd. Derfor vil det være nødvendigt med optagelse af banklån.s Sognecenterets øvrige aktiviteter har som tidligere været vedligeholdelsesarbejde i og omkring skolebygningen, som foreningen forestår driften af og skal stille til rådighed for de lokale foreninger, og i den forbindelse er endnu et omklædningsrum i kælderen blevet færdiggjort, således at der nu er fire omklædningsrum foruden et dommer-omklædningsrum.