Reception for center

AABYBRO:Fredag eftermiddag havde det nye Skattecenter Aabybro officel reception, selv om centret for længst har taget fat på arbejdsopgaverne. Det er Aabybro, Brovst og Pandrup kommuner, der er gået sammen om skatteligningen - dog selskabsligningen undtaget - og arbejdet finder sted i lokalerne på Østergade iAabybro. Ved receptionen sagde borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) blandt andet, at samarbejdet dels er sket for at leve op til de stadig stigende krav om en effektiv offentlig sektor. Samarbejdet skal også styrke ligningsarbejdet. Det skal give medarbejderrne et godt fagligt miljø, øge serviceniveauet overfor borgerne og give de tre kommuner en optimal udnyttelse af ressourcerne. - De tre byråd har overvejet, hvordan vi på lang sigt kan sikre bæredygtighed., sagde Ole Lykkegaard Andersen. - Det er nødvendigt at have et langt tidsperspektiv i denne slags beslutninger, fordi det er mange opgaver og udfordringer, der skal løses, inden det hele kører optimalt, sagde han. - Det administrative grundlag skal på plads, men også det politiske beslutningsgrundlag skal også være meget veldokumenteret og gennemarbejdet, før beslutningen bliver truffet, sagde borgmesteren. Han roste medarbejderne i de tre skatteafdelinger for deres indsats i skattefusionen. - I har helhjertet og positivt både medarbedree og ledelse kastet Jer ud i opgavenb for at dette skulle lykkes, sagde han. Bestyrelsen for det nye skattecenter består af de tre kommuners kommunaldirektørere samt borgmestrene Ole LykkegaadAndersen (V), Mogens Gade (V) og Flemming Jansen (V). Bestyrelsen skal sammen med skattechef Kim Thomsen sørge for visioner, strategier og mål for det nye ligningscenter.