EMNER

Red Barnet vil kaste lys på børns liv i fattigdom

KØBENHAVN:Det er uacceptabelt, at hver 20. barn i Danmark opvokser i fattigdom, mener Red Barnet. Organisationen vil sammen med Socialforskningsinstituttet undersøge, hvordan det påvirker børn at vokse op hos forældre, som må klare sig for betydeligt færre penge end gennemsnittet. En netop offentliggjort undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser, at omkring hver 20. barn lever under fattige vilkår. - Det svarer til, at der i gennemsnit sidder et fattigt barn i hver skoleklasse, og det kan vi ikke acceptere. Danmark har tiltrådt FN's Børnekonvention, og den skal vi leve op til. Vi skal belyse årsager og konsekvenser af børns opvækst i fattigdom, siger Red Barnets generalsekretær, Mimi Jakobsen. Red Barnet vil derfor sammen med Socialforskningsinstituttet iværksætte en undersøgelse, der specifikt vil sætte fokus på børn og fattigdom i Danmark. Undersøgelsen vil være klar til offentliggørelse i november 2003. Undersøgelsen lægger sig tæt op ad en tilsvarende undersøgelse, som det svenske Red Barnet iværksatte sidste år. Den viste blandt andet, at velstanden i Sverige er stigende, men at den sociale kløft på samme tid også er voksende. Red Barnet Sverige konstaterer også, at hvert fjerde barn med udenlandsk baggrund vokser op i en fattig familie. De hidtidige undersøgelser af børns fattigdom i Danmark begrænser sig især til analyser af børnefamilier. I den planlagte undersøgelse vil man se på vilkårene for børn i de enkelte kommuner fra 1980 - 2000. - Udviklingen i de enkelte kommuners erhvervsstruktur, politiske prioriteringer og demografi vil på den måde blive afspejlet i tallene. I undersøgelsen vil vi også sammenligne vilkårene for børn med dansk og udenlandsk baggrund. Det er vores håb, at politikerne ved hjælp af undersøgelsen i højere grad vil kunne målrette kampen mod børnefattigdom i Danmark, siger Mimi Jakobsen. /ritzau/