Red naturvejlederen

Hjørring kommunes politikere har gennem den sidste tid været igennem en række smertelige besparelsesøvelser, som rammer hårdt og bredt, når de skal udmøntes i 2009.

I dette forløb har vi måttet indse sandheden i det gamle ordsprog om, at det er dyrt at være fattig, og borgernes vrede bør retfærdighedsvis ikke kun rettes mod de konkrete kommunale politikere, men i mindst lige så høj grad mod de politikere (in casu regering og folketing) som sætter de overordnede økonomiske rammer og spilleregler. I de hektiske forhandlinger op til den endelige vedtagelse af budgettet, som jo omfatter mange arbejdsområder og meget store tal, kan det ikke undgås, at der ind imellem sker misforståelser og fejl. Nedlæggelsen af funktionen som naturvejleder må være én af disse! Hjørring har haft en velfungerende naturvejlederfunktion igennem mere end 20 år, som har haft uvurderlig betydning for fritidslivet, turismen, byens "branding" og ikke mindst de utallige borgere, skolebørn og turister, som helt konkret har nydt godt af ordningen. Naturvejlederen har også skaffet penge til den slunkne kommunekasse til forskellige projekter, som er kommet naturen og friluftslivet til gode - bl.a. det storstilede projekt med skabelsen af Danmarks længste sammenhængende ridesti fra Hjørring til Skagen, som er et mønstereksempel og tjener som forbillede andre steder i landet. I årene fremover vil turismen og friluftslivet spille en stadig større rolle - det er alle vist enige om. Turismen i Nordjylland lever i høj grad på den natur, som er skønnere og mere vidtstrakt end i resten af landet, og som endog besøges og nydes af turister fra andre lande omkring os. Naturen i form af strand og kyst, skove og heder, overdrev og enge er altså en af vore store ressourcer, og naturvejlederen er en nøgleperson i udviklingen af muligheder og tilbud i denne forbindelse. At afskaffe denne funktion er at save den gren over, som vi selv sidder på! I denne sag må og skal vore politikere have is i maven og tænke udover næste budgetperiode.