Lokalpolitik

Red stranden

NØRLEV:De, der i den seneste tid har færdedes på Nørlev Strand, vil have bemærket, at der er etableret faskiner (nedgravede fyrretoppe) på ca. 250 m af stranden syd for nedkørslen fra Nørlev Strandvej. Formålet med disse faskiner er, at de skal forhindre sandflugt fra stranden ind over vores sårbare sommerhusområde, idet sandet aflejres bag faskinerne, hvorved der samtidigt opnås, at der opbygges en sandbræmme i klitfoden, der forhåbentlig kan bidrage til at forsinke den nedbrydning af klitten, der senest ved stormen i januar medførte, at flere af husene i området nu er faretruende tæt på at styrte i havet. Vores grundejerforening, Nørlev Strand af 1986, har i den anledning søgt kommunen om hjælp til at etablere disse faskiner, men har kun fået tilsagn om at få lov til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal vurdere hele problematikken vedrørende kystsikring af området omkring Lønstrup. I betragtning af, hvor udsatte vi nu er, kan vi naturligvis ikke vente på det tvivlsomme resultat af en sådan arbejdsgruppe, hvorfor vi har taget sagen i egen hånd, og med velvillig assistance fra Nordjyske Statsskovdistrikt (v. Statsskovrider Frede Jensen, Skovfoged Knud Larsen og Klitfoged Mogens Christensen) har vi nu selv på forsøgsbasis etableret de omtalte faskiner, som vi forventer vil være effektive i to år og derved bevise deres berettigelse. Når vi finder det nødvendigt at handle nu, skyldes det ikke mindst en rapport fra Dansk Hydraulisk Institut, som er indeholdt i Amtets nye Regionplan 2005, og hvoraf det fremgår, at hvis de nuværende faste installationer (høfder m.v.) ved Lønstrup og Skallerup Klit Feriecenter bevares uændret, vil der ske en tilbagerykning af Nørlev Strand på ca. 120 m over de næste 20 år. Dette er naturligvis en helt uholdbar situation, som burde få alle i Hjørring op på barrikaderne for at bidrage til at sikre de mange sommerhuse, som vil være i farezonen, hvis udviklingen får lov til at fortsætte som hidtil. For at sikre klitterne mod yderligere nedbrydning og for at forhindre generende ophold i umiddelbar nærhed af de yderste huse overvejer grundejerforeningen at påberåbe sig retten til at lukke vores del af stranden for ophold og badning inden for 50 m af de berørte huse jf. LBK nr 85 af 04/02/2002 kapitel 4 vedrørende offentlighedens adgang til naturen. Færdsel langs stranden vil dog fortsat være tilladt, idet vi forventer, at publikum vil vise særligt hensyn i betragtning af områdets sårbare natur.