Journalistik

Redaktionen holdt flyttedag

HADSUND:Målt i meter har NORDJYSKEs redaktion ikke flyttet sig alverden, men efter at have haft til huse på tre forskellige adresser på Storegade sagde redaktionen i går farvel til nummer 40 på Hadsunds centrale hovedgade og rykkede over i Hadsund Folkeblads lokaler på Jens-Erik Bechs Vej. NORDJYSKE Medier overtog i september 2003 udgivelsesretten til ugeavisen Hadsund Folkeblad, og fra start var det aftalt, at NORDJYSKEs fem redaktionelle medarbejdere på et tidspunkt skulle flytte ind i Folkebladets bygning. Det skete rent fysisk i går. Ikke på første sal, som man i første omgang havde tænkt, men i stueetagen. Den tilsyneladende lille forskel synes alle at være glade for. - Medarbejderne har hidtil holdt til på første sal og var egentlig trætte af at skulle flytte, så det var godt, det kunne lade sig gøre at blive, siger Carl Rasmussen, der sammen med broderen Hans Rasmussen ejer Hadsund Bogtrykkeri. NORDJYSKEs lokalredaktør Claus Smidstrup glæder sig på sin side over, at redaktionens fire færdiguddannede journalister og den enlige praktikant får bedre plads i stueetagen. - Så må vi håbe, at læsere, der vil henvende sig til redaktionen, kan finde os, selvom vi er flyttet væk fra hovedgaden, siger han. Han forventer ikke, at læseren af hverken Hadsund Folkeblad eller NORDJYSKE vil opleve de store forandringer som følge af flytningen. - Der sker ingen ændringer i det daglige arbejde. Der er ikke lagt op til andet, end at vi skal være under samme tag, siger Claus Smidstrup. Carl Rasmussen gør i øvrigt høfligt opmærksom på, at brødrene ikke er gået på tidlig pension. - Jeg tror ikke, det er ond vilje, men mange har tilsyneladende fået den opfattelse, at vi har solgt trykkeri, bygninger og så videre. Det er det ikke. Det er kun udgivelsesretten til Hadsund Folkeblad, NORDJYSKE har overtaget, forklarer Carl Rasmussen. I praksis betyder det, at NORDJYSKE høster indtægterne fra annoncerne og i øvrigt betaler et fast beløb til brødrene Rasmussen for at producere ugeavisen. I forbindelse med flytningen rykker også mediekonsulent Niels Østerby ind i lokalerne sammen med NORDJYSKEs redaktion. Niels Østerby har ansvaret for annoncesalg i Østhimmerland og - i kraft af overtagelsen af Hadsund Folkeblad - Mariager-Assens-området. Flytningen indebærer, at redaktionens telefoner bliver en integreret del af NORDJYSKEs telefonsystem, og det betyder, at man må skifte telefonnummer fra det nuværende 98571866 til 99353950. Faxnummeret er fortsat 98572797. Fra Hadsund-redaktionen dækkes også Sejlflod og Skørping, og og alle tre områder berøres altså af nummerskiftet.