Journalistik

Redaktør kræves dømt for injurier

ÅRHUS:Landets førende televirksomhed TDC A/S kræver ved retten i Århus den tidligere chefredaktør for Jyllands-Posten, Jørgen Ejbøl, idømt erstatning for en påstand i avisen om, at TDC udfører hælerivirksomhed. Som daværende ansvarlig chefredaktør kræves Jørgen Ejbøl dømt for injurier for i en lederartikel i avisen 3. december 2002 at have beskyldt TDC for at fungere som en hælercentral for piratkopier, der downloades fra internet. TDCs advokat Erik Mohr Mersing kræver erstatning og en berigtigelse, men han ønsker ikke inden retsmødet at oplyse størrelsen af kravet. Lederartiklen blev bragt i forlængelse af artikler i Jyllands-Posten, der beskrev TDCs rolle som internetudbyder og dermed formidler af ulovlige kopier af musik, videoer m.v. fra internet. I lederen skriver Jyllands-Posten, at "set på behørig afstand er TDCs aktiviteter i forhold til piratkopiering imidlertid ikke til at skelne fra hælerivirksomhed". I lederen går Jyllands-Posten ud fra, at politiet af egen drift går ind i sagen med henblik på at rejse tiltale mod TDC og mod andre internetudbydere med samme forretningsmoral. Det er så vidt vides ikke sket. "Det vil sende et vigtigt signal, hvis én eller flere direktører i TDC måtte få en dom for hæleri", hedr det i lederen. /ritzau/