Reddet fra udvisning af nyt job

Arbejdsløshed truede med at splitte dansk-rumænsk familie.

For et par dage siden måtte Gert Kristensen, Hobro, sende sin rumænskfødte kone og hendes datter til Tyskland for at beskyttede dem mod at blive udvidst fra Danmark i en længervarende periode. Men efter at have fået fast arbejde regner Gert Kristensen med, at både hans kone og hendes syv-årige datter snart kan vende hjem. Samtidig må familien indstille sig på, at den i de næste syv år lever i fare for igen at blive splittet. Problemet for Gert Kristensen har været, at Udlændingestyrelsen forlangte, at han skulle kunne forsørge sin familie. Det mente styrelsen ikke, at han kunne som arbejdsløs, men med det faste arbejde, som han fik for et par dage siden, er situationen ændret. Kontorchef Susanne S. Clausen, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration vil ikke kommentere den konkrete sag, men siger: - Ved familiesammenføring skal opholdstilladelsen fornys en gang om året, og hver gang skal ansøgerens ægtefælles dokumentere sin evne til at forsørge ansøgeren. Efter syv år er der så mulighed for at få permanent opholdstilladelse. Reglerne gælder ansøgere, der kommer fra lande uden for EU. Mister ægtefællen sit arbejde, kan ansøgeren risikere at få frataget sin opholdstilladelse. Finder ægtefællen derefter igen arbejde, kan der igen ske familiesammenføring, men sagen vil derefter begyndte forfra, således der igen skal gå syv år, før der er mulighed for varig opholdstilladelse. Advokatfuldmægtig Bettina Bastholm, som Alina og Gert Kristensen har haft til at tage sig af deres sag, mener, at Alina Kristensens mulighed for at opholde sig hos sin mand bør være sikret nu. Samtidig mener hun, at familiens muligheder for at blive sammen nu vil være forbedrede, også hvis Gert Kristensen skulle risikere at miste sit arbejde: - Så vil det, at der er fælles børn også spille ind i den konkrete vurdering. Et par uden børn vil i den situation være langt vanskeligere stillet. Arbejdsgiveren, der har ansat Gert Kristensen, ønsker ikke at få sit navn frem, men siger: - Jeg har talt med Gert Kristensen, og efter min opfattelse får jeg en en dygtig medarbejder.