Skattepolitik

Rede penge er livsnødvendige

500 himmerlandske landmænd til krisepræget årsmøde i økonomi

Den økonomiske krise var det centrale tema på landboforeningen AgriNords årsmøde for økomomi i Aars torsdag. Så sort som nu har det ikke set ud i landbruget i mange år. Formanden for økonomiudvalget, Martin Pinholt, Bygum, greb til et amerikansk business-slagord for at understrege sin pointe overfor sine himmerlandske kolleger: "Cash is King". Uden rede penge går det ikke. - Likviditeten er livsnødvendig, og derfor skal landmanden sørge for at planlægge sine udgifter, effektivisere og udvise sparsommelighed, fastslog han. Behovet for at høre nyt, blive rådgivet, bekræftet - eller foruroliget - var tydeligt. Næsten 500 landmænd mødte op. der var ventet 300. De foreløbige regnskabsresultater fra 2008 viser røde tal på bundlinjen, hvor ingen i landbruget går helt fri. Værst ser det ud for svineproducenterne, som igen må konstatere store underskud. Men krisestyring handler ikke alene om, hvad landmanden skal gøre på sin egen bedrift. Martin Pinholt lagde på årsmødet også vægt på, at kontakten til penge- og realkreditinstituttet er vigtig. - Og han rettede en anklage mod bankerne: Fortjeneste på renterne er lige nu for stor. Det samme gælder også bidragene på realkreditlån. Der har ikke været tab på realkredit siden midten af 90’erne, og bidragene blev indført netop for at imødegå tab. Derfor skal der jo være en stor opsparing af bidrag, og så går det bare ikke at hæve bidragssatserne nu, sagde Martin Pinholt. I forhold til skatteudspillet efterlyste han skattelettelser til erhvervslivet. Udskydelse af indbetaling af moms er en velkommen lettelse lige nu, men på længere sigt mente Martin Pinholt, at der er behov for helt reelle skattelettelser til landbruget og erhvervslivet i øvrigt. kj.