Rederi har ondt i økonomien

Sæbyrederi arbejder på at finde en løsning

Sæby-rederiet Express Shipping er blevet så hårdt ramt af krisen på fragtmarkederne, at det i sit årsregnskab for 2008/2009 oplyser, at fortsat drift er betinget af en væsentlig nedskrivning af selskabets gæld kombineret med tilførsel af ny kapital. Det skriver bladet Søfart. Ifølge rederiets direktør, Lars Lindegaard, arbejdes der på at finde en løsning, fremgår det. Rederiet kom ud af regnskabsåret med et underskud på 22,9 mio. kr., hvilket har tvunget egenkapitalen ned i et minus på 18,6 mio. kr. Årsagen er betydelige nedskrivninger på rederiets fire ro/ro-skibe, hvoraf et, "Hamburg Express", blev solgt efter regnskabsårets afslutning i december 2009. Søfart skriver, at udviklingen i rederiets økonomi har betydet, at dets bank, Danske Bank, har ønsket at afvikle sit engagement med rederikoncernen. Banken har 100 mio. kr. i klemme, men fungerer dog fortsat som bankforbindelse. Rederiet havde, da det i november 2008 flyttede fra Frederikshavns maritime Erhvervspark til større domicil på Frederik Gybels Vej i Sæby seks administrative ansatte og 120 ansatte på skibene. Foruden chartersejlads til skibene påtager rederiet sig den tekniske, besætningsmæssige- og økonomiske support af skibene. Det var torsdag ikke muligt for NORDJYSKE at træffe Lars Lindegaard.