EMNER

Rederi tilbyder miljøskib til Nordjylland

Nordjylland kan få sit eget miljøskib, der er både hurtigere, har større kapacitet og er angt billigere end statens miljøskibe. Og det er noget der passer Frederikshavns borgmester, Erik Sørensen, (S).

- Det gælder om at have så højt beredskab som overhovedet muligt, siger han. Tilbuddet kommer fra rederiet Blue Star Line A/S i Fåborg, efter at Frederikshavn har stillet krav til staten om at få et miljøskib, nu hvor Aalbæk Bugt og Frederikshavn Havn er udpeget til nødhavne ved store forureningskatastrofer. Forsvarsministeriet har hidtil holdt fast i, at statens miljøskibe skal forblive i København og Korsør. - Hvis staten indgår en stand-by charterkontrakt med os, vil skibet kunne placeres i Frederikshavn, Aalborg eller andetsteds og til den halve udgift i forhold til, hvad Søværnets miljøskibe koster, siger adm. direktør i Blue Star Line, Tom Hald. Borgmesteren peger især på det voldsomt stigende antal olietankere fra Østersøen, der efter at have passeret Storebælt omlader russisk olie til endnu større oceangående tankskibe ud for Frederikshavn, og på den kolossale forureningsrisiko, det indebærer, hvis uheldet er ude. - Et synspunkt, vi allerede har fremført over for Folketingets Forsvarsudvalg, siger Erik Sørensen. Blue Star Line har netop købt en færøsk fabrikstrawler på 46 meter, der til maj vil være fuldt ombygget til miljøskib og udstyret med det nyeste grej til oliebekæmpelse. Og rederiet agter at investere i flere miljøskibe. Forhandlingerne om charter for det første skib er i gang i ind- og udland. Sidst i denne måned er der aftalt et møde om sagen med Forsvarsministeriet, ligesom rederiet søger dialog med kommuner og amter. - Vil staten kun være med halvt, er det fra politisk side her på Fyn forslået, at amter og kommuner går sammen om at betale den anden halvdel, så nødhavne-områderne bliver forsvarligt afsikret, fremhæver Tom Hald, der peger på, at antallet af olietankskibe i danske farvande vokser med syv pct. om året, og i år 2015 vil udgøre en tæt trafik på 14.500 skibe. Hertil siger Erik Sørensen, at der ikke kan være tvivl om, at forureningsbekæmpelsen ude på havet må være en statslig opgave. - Kan staten gøre det bedre og billigere ved en privatisering, må det samtidig være et synspunkt, der passer den regering, vi har siddende, mener Erik Sørensen.