Redning for hvem?

VK-REFORM:VK kom med "redningsplan". For hvem? Staten sparer 18 mia. Ok, mange får færre penge, og det kan jo kun være efterlønnere, syge og pensionister. Det er jo nok ikke politikerne, der skal gå ned i løn. Hele Danmark får det bedre. Hvordan? Når man sparer 18 mia., så får dem på dagpenge ikke noget at leve af. Eller skal de have noget at leve af? Og skal de penge så tages ud fra de 18 mia.? Hvordan finder man 70.000 nye arbejdspladser ved at fjerne efterlønnen? Hvis man finder de 70.000 arbejdspladser, hvad så med de over 130.000, der ikke får et job? Dagpengeperioden er sat ned til to år. Hvad så derefter? Kontanthjælp, førtidspension eller hvad? Jeg tror ikke på nye arbejdspladser. Jeg tror desværre, at der bliver endnu flere ledige. For hvem skal købe det, der bliver produceret? Når de mange ingen indtægt har. For mig at se er det skruen uden ende. Vi får flere og flere ledige og flere og flere fattige. Og det kan ikke nytte at tigge, for ingen har noget at give af. Hvis den borgerlige regering får det igennem, er jeg meget bange for, at der er den vej, det går. Man får ikke flere arbejdspladser ved at fjerne efterlønnen og sætte dagpengeperioden ned, men derimod flere ledige. V og K siger, at man ikke skal blande sig i Henriette Kjærs økonomi, men så kan jeg ikke forstå, at de borgerlige havde så travlt med Helle Thorning-Schmidts mands skat, som var et angreb uden hold i. Men det var jo forsøget værd. Og pressen hjalp godt til. Man beskyldte ham for noget, som man ikke havde en døjt forstand på. Jo, de er "dygtige". Henriette Kjær sidder i Folketinget som politisk ordfører for K. Og hun og hendes mand har et kæmpe overforbrug, og den samme person er med til at bestemme, at danskernes forbrug skal sættes kraftigt ned. Der ser vi den borgerliges regerings rette jeg. Derfor er vi der, hvor vi er nu. Skattelettelserne til de velbjærgede var finansieret. Men det er jo ikke sandhed. Det er derfor, efterlønnen skal fjernes, så de kan blive finansieret, og der kan blive råd til flere skattelettelser.

Forsiden