Drukneulykker

Redningshelikopter må ikke blive en hovsaløsning!

Skal Nordjylland have, og har Nordjylland brug for en redningshelikopter

permanent stationeret ved Aalborg Sygehus"s traumecenter? Begrundelserne for en permanent helikopterløsning er, at tiden er den altafgørende faktor for personer med svære kvæstelser, og for personer, som er kritisk syge. Flere chefer på landets skadestuer har udtalt, at transporten med ambulance tager for lang tid. Det drejer sig specielt om transporter fra sygehus til sygehus f.eks. fra Aalborg til Rigshospitalet. Undersøgelser fra Nordjylland tyder imidlertid på, at en helikopter ikke vil kunne komme hurtigere frem end det kørende beredskab. Men helikopteren vil kunne være et supplement i helt specielle tilfælde. Ser vi på fremtidens udvidelse af den indsats der ydes på skadesstedet og under transporten til sygehuset i alle regioner, mener vi ikke, at tidsfaktoren kan være et altafgørende argument. For det første medfører færre skadestuer i regionerne en væsentlig forbedring af det akutte beredskab med døgndækning af lægeambulancer, specialambulancer med narkosesygeplejersker og flere specialuddannede falckreddere. For det andet betyder det, at kvæstede borgere og kritisk syge alle bringes til et sygehus med en skadestue med højt specialiseret personale, som skal være til stede på skadestuen døgnet rundt. Patienten bringes altså ikke først på et sygehus med en lille skadestue, som alligevel må bringe patienten videre til et større sygehus. Herved spares der megen tid. For det tredje så vil fremtidens Universitetssygehuse selv kunne varetage de fleste specialopgaver, således at patienterne ikke skal overflyttes fra sygehus til sygehus. Skulle det være nødvendigt at overflytte en patient fra Nordjylland til Odense eller København, så har vi i Nordjylland et fremragende samarbejde med Flyvevåbnets Redningstjeneste til at udføre disse specialopgaver. Dette gode samarbejde med Flyvevåbnet ser Venstres Regionsrådsgruppe gerne udvidet til også at betyde et samarbejde omkring redninger på landjorden. Vi har derfor foreslået, at vi starter et pilotprojekt, hvor flyvevåbnet indgår i det akutte beredskab, hvor helikopteren kan gøre en forskel. Men vi holder fast i, at det rullende beredskab kommer i første række, således at alle borgere i Nordjylland er sikret en hurtig behandling, uanset hvor man bor.