Redningsvæsen

Redningskøretøjer får mere plads

Stigende risiko for kødannelse ved Limfjordstunnelen får myndighederne til at reagere

Ved Rørdalsvej er der ved at blive placeret en bom, som hindrer bilerne i at køre ned på Østre Alle, når udrykningskøretøjer er på vej inde fra byen. 
Foto: Grete Dahl

Ved Rørdalsvej er der ved at blive placeret en bom, som hindrer bilerne i at køre ned på Østre Alle, når udrykningskøretøjer er på vej inde fra byen. Foto: Grete Dahl

AALBORG:Trafikken ved Limfjordstunnelen stiger så meget, at det presser brand- og redningskøretøjer, der skal frem til ulykker. Derfor bliver rednings-vejen ved kridtsvinget forlænget, så udrykninger i særlige tilfælde kan køre imod færdselsretningen allerede fra krydset ved Østre Alle/Nyhavnsgade. I dag kører udrykningskøretøjerne med trafikken ud ad Østre Alle og drejer op på Rørdalsvej og ned ved afkørslen fra kridtsvinget, hvor de kører imod færdselsretningen. Sad fast ved ulykke Men især i myldretiden er trafikken sommetider så tæt, at udrykningskøretøjerne har oplevet at holde stille og har svært ved at komme frem. Derfor har myndighederne i fællesskab fundet frem til en løsning, hvor ambulancer, brandbiler og politivogne køre imod færdselsretningen på Østre Alle allerede fra Nyhavnsgade og ned i kridtsvinget til tunnelen. Hos Beredskabscenter Aalborg har man oplevet at blive fanget i tæt trafik, da det virkelig gjaldt ved brokollapset i Nørresundby i april 2006. - Vi kom til at sidde så meget fast i trafik, at en tur, der typisk skulle have taget 3-5 minutter fra stationen, tog det meste af 10 minutter. Derfor har vi ønsket at få redningsvejen forlænget, så vi kan være sikker på at komme hurtigere frem og redde mennesker og materiel, siger beredskabschef Jørgen Pedersen. Politiet styrer signaler Ved det famøse brokollaps blev der sendt redningskøretøjer til ulykkesstedet fra to sider, og under normale forhold skulle udrykningen via Limfjordsbroen have taget længere tid, men sådan gik det ikke. Den kom først, mens udrykningen fra syd var senere fremme. Politiet styrer de signaler, der stopper trafikken og tømmer tunnelen for sydgående trafik, så udrykningskøretøjerne ikke risikerer sammenstød. Hvis trafikken er tæt, og der er brug for at køre imod færdselsretningen helt inde fra Nyhavnsgade, vil en stopbom blive sænket ved Rørdalsvej, så bilerne ikke drejer ned på Østre Alle. Bommen er ved at blive sat op, og til foråret går Vejdirektoratet i gang med at etablere to signalregulerede vejkryds. Når alarmen bliver slået, går de automatisk over på rødt og stopper trafikken fra Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej. - Den nye redningsvej er et supplement til den rute, som benyttes i dag, og den skal bruges i de tilfælde, hvor trafikken er tæt ind mod Aalborg. På andre og mere stille tidspunkter, kan udrykningskøretøjerne bruge den gamle redningsvej, siger senioringeniør Jens Vejlby Thomsen, Vejdirektoratet. For at give politiet et bedre overblik over trafiktætheden, bliver der også opsat et overvågningskamera, der viser Østre Alle hen til Nyhavnsgades begyndelse.